وقتي تير نتانياهو به سنگ خورد

از دست دادن مدال حس تلخي است که ورزشکاران زيادي آن را تجربه کرده‌اند، حسي که تحملش براي خيلي‌ها دشوار است و تا سال‌ها آن را از ياد نمي‌برند، اما اگر اين ناکامي در راستاي احترام گذاشتن به ارزش‌هاي يک ملت باشد نااميدي جاي خود را به سربلندي و افتخار مي‌دهد، افتخاري که براي دومين بار نصيب عليرضا کريمي شد و او منش پهلواني‌اش را بار ديگر ثابت کرد. همين روحيه و منش پهلواني و حمايت از مظلوم است که لرزه بر اندام اشغالگران قدس انداخته است. 
ويدئوي منتشر شده از نتانياهو کاملاً واضح بود؛ درک حرف‌هاي نخست‌وزير رژيم جعلي کار دشواري نيست، او مي‌خواست با حرف‌هايش تفرقه‌افکني کند. پيام عليرضا کريمي در واگذار کردن نتيجه به حريف روس برخلاف باور خيلي‌ها به سرزمين‌هاي اشغالي رسيد و اين پيام به قدري براي سران اشغالگر روشن بود که نتانياهو نتوانست ناراحتي‌اش را پنهان کند. او مقابل دوربين رفت و ياوه‌هايي را به زبان آورد که به خيال خودش واقعيت دارد. رئيس رژيم کودک‌کش که نمي‌توانست عصبانيتش را از پافشاري ورزشکاران کشورمان به ارزش‌ها پنهان کند، ادعا کرد متنفر بودن از آنها قهرمان نمي‌سازد! سال‌هاست که صهيونيست‌ها هذيان مي‌گويند و به خيال واهي خود منتظرند تا مردم ايران هذيان‌هاي آنها را باور کنند.
در حالي که موضوع عليرضا کريمي و حماسه‌اي که او در جريان رقابت‌هاي جهاني خلق کرد، تازه‌ترين مورد از حس انسان‌دوستي مردم کشورمان بود. اگرچه باخت به رقيب روس آن هم در شرايطي که پيروزي و قهرماني حق مسلم فرزند اين مرز و بوم بود، ناراحت‌کننده است اما حمايت از آرمان‌هايي چون عزت، آزادي و دفاع از مظلوم نه تنها ناراحتي از شکست را جبران كه حسي مملو از غرور و افتخار را به همه ورزشکاران و مردم تزريق مي‌کند. در روزهاي نخست رسانه‌هاي غربي، معاند و شبکه‌هاي اجتماعي عليه اين حرکت ارزشي موضع گرفتند و از هيچ توهيني دريغ نکردند و متأسفانه بودند کساني که مثل هميشه اسير هجمه‌هاي مسموم آن سوي آب‌ها شدند و در درياي دروغ‌ها و تهمت‌ها غرق شدند. عده‌اي هم مدعي بودند شکست به خاطر کشوري ديگر و حمايت از آنها نه تنها تأثيري ندارد، بلکه هيچ کس در هيچ جاي دنيا متوجه آن نخواهد شد.
ايستادگي نظام و ملت ايران در چهار دهه اخير در مقابل زياده‌خواهي‌ها و سلطه‌گري‌هاي صهيونيست‌ها بر کسي پوشيده نيست، اما بايد اذغان كنيم مخاطب پيام نتانياهو آنهايي هستند که تا همين چند روز پيش حرکت کريمي و حتي ورزشکاران قبل از او را نادرست و پوچ مي‌دانستند. پريشان‌حالي نتانياهو ثابت کرد که عدم رويارويي ورزشکاران ايراني با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس به رسميت نشناختن اين رژيم را به معناي واقعي کلمه نشان مي‌دهد، والا باخت کشتي‌گير کشورمان قطعاً به خودي خود اهميتي براي نتانياهو نداشته و ندارد، مگر اينکه ورزشکار ما به خاطر نشان دادن اعتقاد و تأکيدش بر آرمان‌ها بي‌خيال مدال طلا و سکوي قهرماني شود. آن موقع است که حتي حاضر است پيام ويدئويي منتشر کند و ورزشکاران ما را مورد خطاب قرار دهد.
واکنش همه‌جانبه اهالي ورزش همان چيزي بود که انتظارش را داشتيم؛ در اين سال‌ها بسياري از نمايندگان کشورمان در ميادين مختلف ورزشي قيد مدال را زده‌اند و حاضر نشده‌اند با نماينده کشوري که به رسميت نمي‌شناسند، مبارزه کنند. همانطور که آرش ميراسماعيلي گفته اين ورزشکاران مدال واقعي خود را از قلب مردم دريافت مي‌کنند و افتخاري بالاتر از اين نيست که در قلب مردم جاي بگيرند. برخلاف انتظار نخست‌وزير درمانده رژيم کودک‌کش، اظهارات سراسر نفرت او نه تنها بين ايراني‌ها تفرقه ايجاد نکرد، بلکه مردم و به ويژه جامعه ورزش را بيش از پيش با هم متحد کرده تا جايي که مطمئن هستيم در آينده نيز حمايت از مظلومان فراموش نخواهد شد و چه زيبا تعبير شد اين بيان بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي وقتي که فرمود: «خدا دشمنان ما را از احمق‌ها آفريد»، چرا که  نتانياهو با حرف‌هايش عزم ملي ما را براي نابودي رژيم صهيونيستي و دفاع از مردم مظلوم فلسطين منسجم‌تر کرد.