ضمیمه «کلاس» روزنامه «فرهیختگان» ویژه‌نامه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

 ضمیمه «کلاس»  روزنامه «فرهیختگان» ویژه‌نامه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را از روزنامه‌فروشی‌ها بخواهید.   لینک ضمیمه «کلاس»   http://newspaper.fdn.ir/?nid=2379&type=1