ایران؛ رکورد دار مصرف

 سیده مینا دیوبند*
Mina.divband@yahoo.com
 
مقایسه سرانه مصرف کالاهای اساسی در ایران نشان می دهد که کشورمان یکی از پر مصرف ترین
 کشورهای جهان است. میزان آمار مصرف و بالا بودن آن نسبت به میانگین جهانی در بخش محصولات غذایی همچون نان، شکر و حتی روغن قابل تامل و توجه است. همچنین در بسیاری از منابع الهی همچون آب، برق، گاز نیز آمار
خیره کننده ای از مصرف ایرانیان ارائه می شود. با توجه به کمبود و محدودیت این منابع، مسابقه ای رو به فقیر شدن و بهره وری پایین در کشور باعث شده که ایرانیان یکی از رکورداران اسراف در جهان محسوب شوند.
مصرف انرژی پنج برابر متوسط جهانی و کسب رتبه ی سومین مصرف کننده بزرگ گاز جهان، آماری است که به راحتی، نرم های جهانی را کنار می زند و یکه تازی ایرانیان را در مصرف به نمایش می گذارد. طبق آمارهای ارائه شده در روزهای اخیر و اختصاص رتبه ی پانزدهم در مصرف برق جهان، که میزان مصرف سه برابری در مقایسه با استانداردهای جهانی را نشان می دهد، کمی قابل تامل و نگران کننده است.
با توجه به وضعیت کنونی کشور و فشار و تحریم های اقتصادی، توجه و ارزش گرایی به مقوله صرفه جویی و پرهیز از اسراف یکی از نیازهای مهم کشور در این روزهاست. مصرف، غایت نهایی تولید و توزیع است و درست مصرف کردن از منظر اقتصاددانان دارای اهمیت ویژه ای است. بی شک کنترل کردن مصرف به منظور پس انداز و انباشت سرمایه، طبیعتا رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت و ترویج الگوی صحیح مصرف یکی از پیش شرط های توسعه اقتصادی خواهد بود.
 اگرچه فراوانی و ارزانی منابع انرژی و مواد غذایی
 در کشور از جمله علل مصرف غیر بهینه و بی رویه در ایران است، اما اصلاح قوانین و لزوم آموزش و فرهنگ سازی از سنین پایین می تواند کمک بزرگی در جلوگیری از اسراف باشد. ذکر این مطالب
در حالی است که آموزه های دینی ما درست در نقطه مقابل این آمار قرار دارد. به یقین اسراف ؛
عملی غیر اخلاقی و مورد نکوهش آیین های
 الهی ست. در اسلام نیز، همواره تاکید شده است بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید ،مصداق بارز این امر است. در بررسی این رفتار، صاحبنظران معتقدند که استفاده صحیح و منطقی از منابع و انرژی های
 کشور که به شدت مرتبط به رفتار و فرهنگ افراد است، باید به صورت داوطلبانه صورت پذیرد و این شیوه ی داوطلبانه که در پی آموزش، تبلور می یابد، بازخورد های بسیار بهتر و تاثیرگذارتری نسبت به رویکرد اجبار از طریق مصوبه ها و بخش نامه ها خواهد داشت.
تمامی مطالعات علمی، پژوهشی و دانشگاهی صورت گرفته در این زمینه نمایانگر لزوم توجه هرچه بیشتر به آموزش و فرهنگ سازی در امر مدیریت مصرف است. تاکید بر این مسئله از طریق رسانه های مختلف و دستگاه ها و سازمان های ذی ربط به عنوان یک وظیفه ملی باید در راس امور قرار گیرد تا بتوانیم آینده ای درخشان برای فرزندان این مرز و بوم متصور شویم. سردبیر*