استارت پروژه 4 ساله فائو برای احیای دریاچه ارومیه

گسترش همکاری‌ نفتی
تهران – بوداپست4
حرکت اتوبوس های برقی مجاری
 در جاده های ایران9
کاهش قاچاق پوشاک با اجرایی شدن سامانه شناسه کالا 11
بلیط اتوبوس