تداوم عرضه مواد پتروشيمي‌در بورس کالا


دبير کل اتحاديه تعاوني‌هاي پتروشيمي‌گفت: اين انتقاد وجود دارد که چرا بايد نرخ ارز براي صنايع بالادستي مبادلاتي باشد، اما براي بقيه با نرخ ارز آزاد، فاصله ۲۰ درصدي اين نرخ همان سودي است که دولت به صنايع بالادستي هديه مي‌دهد.
دبيرکل اتحاديه پايين دست پتروشيمي‌در گفت‌وگو با فارس بر تداوم عرضه محصولات پتروشيمي‌در بورس کالا تاکيد کرد و گفت: وقتي مسئولان وقت وزارت صنعت و معدن طي سال‌هاي 93 و 94 تصميم گرفتند که محصولات پتروشيمي‌خارج از بورس کالا عرضه شود، اتحاديه پايين دستي پتروشيمي‌بزرگ‌ترين حامي‌بورس کالا بود و به اين حمايت افتخار مي‌کند.
حسين دّر افزود: حضور در بورس کالا باعث شفافيت هر چه بيشتر در حوزه خريداران و فروشندگان حوزه پتروشيمي‌شده و امروز امکان استخراج داده‌هاي واقعي از بورس را در مکانيزمي‌شفاف فراهم کرده است.
وي با بيان اينکه بايد از عرضه تمام مواد پتروشيمي‌در بورس کالا دفاع کرد، افزود: عرضه محصولات پتروشيمي‌در بورس کالا باعث آرامش بازارها شده و به جز نوسان‌هاي مقطعي که طبيعت بازار است، هم اکنون فرآيند عرضه و تقاضاي پويايي وجود دارد.
عضو شوراي رقابت در برابر اين پرسش فارس که چگونه مي‌توان به جاي تخصيص ارز مبادله‌اي براي پتروشيمي‌هاي بالادستي، امکان مناسبي براي يکسان سازي نرخ ارز از طريق بورس کالا ايجاد کرد؟ گفت: با توجه به ناعدالتي در تخصيص ارز براي فعالان بازار مواد پتروشيمي‌اين اعتقاد وجود دارد که نرخ تسعير ارز بايد براي بالادستي و پايين دستي يکسان باشد، همواره اين انتقاد وجود دارد که چرا بايد نرخ ارز براي صنايع بالادستي با ارز مبادلاتي باشد، اما براي بقيه با نرخ ارز آزاد. فاصله 20 درصدي اين نرخ همان سودي است که دولت به صنايع بالادستي هديه مي‌کند.
به گفته اين مقام مسئول، وزير صنعت و رييس شوراي رقايت در صورت جلسه شماره 300 خود طرحي را ارائه داد که بر اساس آن محصولاتي که در داخل کشور عرضه مي‌شود، با نرخ ارز مبادلاتي و براي صادرات با نرخ آزاد تسويه شوند. اين موضوع کمک مي‌کند تا پتروشيمي‌ها براي تامين نياز داخلي به تکاپو بيافتند و به اين ترتيب مطابق با اصل 44 قانون اساسي همه فعالان بازار با ارز آزاد يا ارز مبادلاتي کار کنند.
وي از راه‌اندازي سامانه سايا در بستر بورس کالا نيز خبر داد و افزود: اين سامانه در حالي به مدد اتحاديه پايين دست پتروشيمي‌راه‌اندازي شده که در مورد سامانه سايا انتظار مي‌رفت، دولت با توجه به موضوع تکليفي ايجاد شده در هزينه‌هاي موجود ياري رساند، اما اين موضوع محقق نشد و با هزينه اتحاديه پايين دست پتروشيمي‌و در بستر بورس کالا و سامانه بهين ياب وزارت صنعت راه‌اندازي شده است.
دبير کل اتحاديه پايين دست پتروشيمي‌ابراز اميدواري کرد: تا پايان امسال ابزارهاي متنوعي براي رصد و کنترل بر بازار به ويژه در حوزه تعاوني‌هاي استاني پتروشيمي‌فراهم خواهد شد، تا به اين ترتيب بتوان در انتهاي سال 97 سهم تعاوني‌هاي پتروشيمي‌در اقتصاد را به 35 درصد رساند.
دّر يادآور شد: فرآيند تأمين مواد پتروشيمي‌در بازار شفاف بورس کالا و حضور تعاوني‌هاي استاني مختلف در اين بازار در حالي طي دو سال گذشته به کمتر از يک درصد مي‌رسيد که هم اکنون اين نسبت به بيش از 20 درصد رسيده است. اين موضوع نشان دهنده رشد چشمگير تعاوني‌ها و سهم آن‌ها از بازار مواد پتروشيمي‌از طريق بورس کالا است.
وي در پايان تاکيد کرد:کارگروه‌هاي مختلف تنظيم بازار مواد پتروشيمي‌نيز بخش ديگري از فعاليت تعاوني‌ها است که تا پايان امسال بر اساس سياست‌هاي ابلاغي چشم‌انداز 1404 رهبري به سهم 25 درصد خواهد رسيد.