هجوم کانالهاي مخرب خارج نشين


مصطفي سليمي‌فر
مدتي است جريان سازي اخبار از خارج کشور بنا دارد فضاي کشورمان را ملتهب کند و در اين رابطه يک سايت تلگرامي‌که استقرارش در خارج از کشور است با خبرهاي ضد و نقيض و هتک حرمت افراد و شخصيت‌ها باعث خشم جوانان و عشاير خوزستان شده است. اين سايت با جعل اخبار و تهمت‌هاي بي شمار سعي دارد با تمرکز بر منطقه آبادان و خرمشهر و ايذه و انديمشک، فضاي آرام اين اين شهرها و استان را به تشنج بکشد. در اين شرايط مردم بايد آگاه باشند، زيرا سناريو نويس شبکه جم به دنبال بي اعتمادي و بحران سازي در استان‌هاي مختلف است. شبکه جم داراي کانال‌هاي مختلف تلويزيوني است که صاحب نظران بارها درباره منبع مالي و سياست‌هاي فرهنگي آن، مطالب مشروحي ذکر کرده‌اند و بر سياست ضد فرهنگي ان تاکيد داشته‌اند.  اگرچه سعيد کريميان مدير شبکه جم در ارديبهشت سال جاري به قتل رسيد، اما اخبار و تحليلها حکايت از آن دارد که برخي از بازيگران و عوامل سريال‌هاي مستهجن و خلاف سنت ملي اين شبکه، به استخدام مستقيم سازمان‌هاي جاسوسي درآمده و با تاسيس چند گروه تلگرامي، به تحريک افکار اجتماعي مبادرت کرده‌اند. يکي از اينها، گروه تلگرامي‌موسوم به يکي از کاناهاي تلگرامي‌در استان خوزستان است که اخبار استان را از ترکيه بر روي کانال ارسال مي‌کند ، که در دو ماه گذشته با جعل انبوه خبر و تحريف وقايع سعي دارد افکار عمومي‌را عليه دولت و نمايندگان مجلس بشوراند و رسما خلاف نظام عمل مي‌کند و توهين به شخصيت‌هاي ارزشي استان خوزستان را مبناي کاري خود قرار داده است. تاسف آورتر اينکه سايت مذکور از کاربران درخواست ارسال اسناد دولتي و جمع آوري اخبار از ادارات دولتي کرده تا از يک سو به انتقال آن به سرويس‌هاي جاسوسي کند و از سوي ديگر با ايجاد بحران و تشويق گروه‌هاي صنفي، اين منطقه مرزي و حساس را به آشوب کشاند.  مسئول اين کانال نزديک به سه سال با سعيد کريميان مدير شبکه جم همکاري و در چند سريال نقش بازيگر و ويرايشگر را بر عهده داشته است.سريال‌هايي که با هدف متلاشي کردن خانواده و گسترش بي اعتمادي ساخته شد و بارها هنرمندان و فرهيختگان فرهنگي کشورمان انها را ضد ارزش‌هاي ملي و سنتي دانسته‌اند.اکنون تجربه اين بازيگر درجه دو در خدمت مستقيم سازمان‌هاي جاسوسي دشمن درامده است تا پايه‌هاي اعتماد عمومي‌را سست کند. البته برخي کاربران در اعتراض به محتواي مطالب منتشره، خواستار شفافيت در منابع مالي و خبري اين کانال شدند که هيچ نتيجه اي نداشته است. اکنون اهانت و تهمت‌هاي مستمر اين سايت خارج نشين موجب خشم مردم آبادان و خرمشهر شده است اما نکته مهم اين است که مردم به اين کانال‌هاي تلگرامي‌که مانند جاعل نيوز در حال فعاليت است؛ اعتماد نکنند.


بلیط اتوبوس