سايه شوم مواد مخدر بر جهان


رييس مجلس شوراي اسلامي‌گفت : در افغانستان ۴۰۰ لابراتوار براي توليد هروئين وجود دارد. بيشترين مصرف‌کننده خطرناک در دنيا هروئين است آيا ناتو نمي‌تواند اين لابراتوارها را بمباران کند؟ چطور ناتو مراسم عروسي در افغانستان را بمباران مي‌کند اما لابراتوارهايي که مشخصات دارند را نمي‌تواند؟
علي لاريجاني در کنفرانس نمايندگان مجلس عليه مواد مخدر با اشاره به گزارش نماينده سازمان ملل گفت: يک چهارم مردم جهان مواد مخدر مصرف مي‌کنند. ۳۰ ميليون نفر از مردم جهان مواد مخدر مصرف مي‌کنند و ۲۰۰ هزار نفر در سال از اين طريق مي‌ميرند . رييس مجلس گفت: کساني که فکر مي‌کنند اگر مسئله مواد مخدر را در دنيا عادي سازي کنيم مشکل حل مي‌شود مسيري را طي مي‌کنند که نتيجه از وضعيت فعلي هم بدتر خواهد شد. وي در تشريح عملکرد ناتو در افغانستان براي مبارزه با مواد مخدر گفت : حجم زيادي از مواد مخدر در افغانستان توليد مي‌شود و در سال ۲۰۱۷ به ۹۰۰۰ تن رسيده در حالي که در سال ۲۰۰۸، ۲۰۰ تن بوده است. ظرف ۱۶ سال به ۹۰۰۰ تن رسيده است. آيا وقتي ناتو در سال ۲۰۰۱ به افغانستان رفت دو هدف اعلام نکرده بود؟ هدف ابتدايي مبارزه با تروريسم در افغانستان است و هدف دوم مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده چه شد؟ در مسئله تروريسم که زاد و ولد تروريست‌ها افزايش پيدا کرده، نه تنها در افغانستان بلکه در عراق، سوريه و يمن مواد مخدر از ۲۰۰ تن به ۹۰۰۰ تن، پس ناتو چه کار مي‌کند و براي چه به افغانستان رفت؟ لاريجاني گفت: سوال اين است که آيا يک رفتار متوازني براي مبارزه مخدر در دنيا وجود دارد يا کشورهاي منطقه در اين زمينه فعال هستند؟ مواد مخدري که در افغانستان توليد مي‌شود براي ترانزيت به اروپاست و برخي کشورهاي ديگر، چرا بايد هزينه اين موضوع را کشورهاي مسير ترانزيت پرداخت کنند، اين موضوع بسيار مهمي‌است که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. وي ادامه داد: آيا اروپا سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر مي‌دهد يا گردن کشورهاي ديگر منطقه گذاشته است؟ مگر ناتو در افغانستان مستقر نيست چرا تجهيزات و امکانات کافي براي مبارزه با مواد مخدر نمي‌دهد. وي ادامه داد: مقداري از مواد مخدر از طريق فرودگاه‌هاي افغانستان، ترانزيت هوايي مي‌شود البته بخشي از زمين و بخشي از درياست اين فرودگاه‌ها کدام هستند؟ فرودگاه کابل، قندهار، هرات که فرودگاه‌ها در اختيار ناتو است. سازمان ملل از کشورهايي که در افغانستان حضور دارند و مأموريت براي مبارزه با مواد مخدر دارند را بازخواست کند تا همه کشورهايي که پارلمان‌هايشان در کنفرانس حضور دارند دارند با تأمين مواد مخدر مبارزه مي‌کنند.
وي ادامه داد: نميشود در ايران و روسيه مرتبا هزينه دهيم. ترانزيت مواد مخدر بيشتر از مسير ايران و پاکستان و برخي کشورهاي ديگر صورت مي‌گيرد بنابراين بايد منشأ را کنترل کرد. رييس مجلس خاطر نشان کرد: دولت افغانستان مي‌گويد توانايي کافي براي مبارزه با مواد مخدر ندارد، تلاش مي‌کند اما بايد کشورهايي که در افغانستان مستقر هستند را به کار گرفت.
لاريجاني گفت: ما در جمهوري اسلامي‌قوانين روشني براي مواد مخدر داريم و بيش از ۴۰۰۰ نفر در زمينه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسيده‌اند سازمان ملل اعلام کرده که درصد کشفيات مواد مخدر از سوي نيروي انتظامي‌ايران حدود ۸۰ درصد بوده که سهم زيادي در دنيا دارد، بنابراين بايد در زمينه تجهيزات و امکانات ديگري که بشود مبارزه را گسترده کرد به نيروي انتظامي‌کمک شود.


بلیط اتوبوس