توضيح و پوزش «شرق» درباره انتشار گفت‌وگو با خانم اشراقي

در پي انتشار گفت‌وگوي «شرق» با خانم زهرا اشراقي، با عنوان «ناگفته‌هايي از بيت امام (ره)» كه در تاريخ 22 آبان منتشر شد، به‌دليل ناهماهنگي‌هاي به‌وجودآمده در زمان چاپِ گفت‌وگو و همين‌طور بازبيني مجدد متن گفت‌وگو، ايشان از روزنامه «شرق» رنجيده‌خاطر شدند. روزنامه «شرق» به‌دليل اين ناهماهنگي ناخواسته، از ايشان و مخاطبان شرق كه از خواندن بخش دوم اين گفت‌وگوي خواندني بازماندند، پوزش مي‌خواهد. 
عطف به اينكه انتشار اين گفت‌وگو و نظرات و آراي متفاوت و روشن‌بينانه حضرت امام(ره) و خانواده ايشان نسبت به مسائل جوانان و نيز شيوه زيست آنها با استقبال خيل مخاطبان مواجه شد و بر اين اساس روزنامه «شرق» اميدوار است كه در فرصتي مناسب و پس از بازبيني مجددِ بخش دوم گفت‌وگو، ازسوي خانم اشراقي امكان انتشار متن كامل گفت‌وگو را بيابد. 
 
خرید بلیط