شورای‌شهر حق کار سیاسی ندارد

برگزاری کنگره‌های حزبی و غیرحزبی توسط شوراهای شهر و اعضای آن، چه به‌صورت جداگانه و چه به نام شورای شهر، به‌هیچ‌عنوان صحیح نیست. طبق اصل یکصدم قانون اساسی، شورای شهر نهادی سیاسی نیست و وظیفه پیشبرد امور فرهنگی، عمرانی و اجتماعی شهر را برعهده دارد و حتی در زمینه‌های حقوقی نیز صاحب صلاحیت نیست. همان‌طور که اعضای جدید شورای شهر نسبت به‌ این رویه در شورای پیشین انتقاد داشتند، باید نسبت به اقدام‌های این‌چنینی توسط اعضای همراستای خود نیز حساس باشند. یک فرد عضو شورای شهر با برگزاری کنگره‌ای که ارتباط مستقیمی با شورا پیدا نمی‌کند و به حوزه وظایف این نهاد مرتبط نیست، مشروعیت این نهاد و سایر منتخبان را زیر سوال می‌برد و باعث مخدوش ساختن اعتماد عمومی می‌شود. کنگره‌های حزبی هیچ ‌ارتباطی با شورای شهر ندارند. اگر برای همه احزاب این کار را می‌کردند و عدالت در تصمیم را روا می‌داشتند، باز حرف دیگری بود، اما برخی از اعضای شورای شهر گویی فقط حزب متبوع خود را می‌بینند و آن را نهادی برای تامین مالی افاضات حزبی خود قلمداد می‌کنند. شورا نباید به تریبون احزاب بدل شود و برخی از اشتباهات شورای شهر نخست نباید توسط این شورا تکرار شود. اصولگرایان و همچنین اصلاح‌طلبانی که در شوراهای چهارگانه پیشین حضور داشتند، باید جلو تکرار چنین خطاهایی را بگیرند. برگزاری کنگره برای حقوق شهروندی نیز به شورای شهر مربوط نیست، بلکه شورا باید حقوق شهروندی بدیهی نظیر حق حرکت، حق تنفس، حق برخورداری از فضای سبز و بسیاری از حقوق شهروندی دیگر را که به حوزه شهری مربوط می‌شود، ذیل طرح‌هایی نظیر طرح تفصیلی و طرح جامع شهری که با هزینه‌های کلان تهیه می‌شوند، رعایت کند. بسیاری از حقوق شهروندان با تخلفاتی نظیر تراکم‌فروشی و به‌طور کلی شهرفروشی توسط پیشینیان سلب شده است؛ این شورا بهتر است به جای برگزاری کنگره، تدبیری برای احقاق حقوق شهروندی که به فراموشی سپرده شده، بیندیشد. البته برخی از رسانه‌ها همواره نسبت به هر اتفاقی واکنش نشان می‌دهند. فارغ از اینکه سایر ایرادات مطروحه نسبت به شورا را وارد بدانیم یا ندانیم، اگر شورای شهر بخواهد همایش‌هایی را در راستای وظایفش برگزار کند، بهتر است دقت لازم برای حفظ حقوق شهروندی لحاظ شود. در حالی که شهرداری از بدهی‌های بالا و کمبود اعتبارات همواره گلایه می‌کند، برگزاری همایش‌هایی این‌چنینی که هزینه‌های آن از عوارض پرداختی مردم تامین می‌شود، صحیح نیست. ریخت‌وپاش‌های موجود در همایش‌ها باید کاهش پیدا کند و همچنین هزینه‌های آن نیز باید به‌طور شفاف به مردم اعلام شود، خروجی‌های همایش نیز باید برای مردم واضح و مبرهن باشد و در زندگی روزمره آنان تاثیر مثبتی برجای بگذارد.
* وزیر تعاون دولت اصلاحات