مسکن مهر سرپل ذهاب با بیشترین خسارت در زلزله!

بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله شب دوشنبه گذشته در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است.
به گزارش «انتخاب» مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه اعلام کرد: با توجه به حجم بالای خرابی‌ها و درگیری نیروهای این اداره به منظور تسریع در عملیات آواربرداری هنوز آمار دقیقی از میزان تخریب ساختمان‌ها در دسترس نیست.
وی در ارتباط با وضعیت خرابی‌ مسکن مهر سر پل ذهاب بیان کرد:‌ ما در این شهرستان دو پروژه 500 واحدی و 250 واحدی مسکن مهر داریم که پروژه اول با توجه به قرار گرفتن آن بر روی گسل آسیب جدی دیده‌اند و این موضوع به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت مسکن مهر نبوده بلکه تمام ساختمان‌ها و سازه‌های آن منطقه حتی اداره راه و شهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک طبقه است آسیب دیده‌اند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز با بیان این که رئیس جمهوری برای بازدید به مناطق زلزله زده به غرب کشور سفر می‌کند، گفت: بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است، وزارت راه و شهرسازی با دقت این موضوع را که چرا خانه‌های نوساز تا این حد آسیب پذیر بوده اند، بررسی کند.
بلیط اتوبوس