6 بنگاه اقتصادی بزرگ وزارت رفاه حتی یک صورتحساب ارائه نداده‌اند!

روز گذشته صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد جدال يك وزير و يك نماينده در خصوص برخي لابي‌هاي سنگين دولت بود. به گزارش «جوان» جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي شاهد حضور يكي از وزراي دولت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و مجادله بين او بر سر موضوعي قديمي و صد البته مهم بود. علي ربيعي وزير كار، رفاه و تعاون كه رأي اعتماد به وي در مرداد ماه سال جاري به شدت با اما و اگر همراه بود و برخي‌ از رانت و لابي‌های ناسالم در اين باره سخن گفتند، به صحن علني مجلس شوراي اسلامي آمد تا به يكي از نمايندگان منتقد خود پاسخ گويد. محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس نماينده‌اي بود كه ربيعي را به صحن مجلس كشانده بود تا وزير كار در خصوص ابهامات موجود درباره ساز و كار اداره شركت‌هاي وزارتخانه تحت نظر خود پاسخ بگويد، البته اختلافات اين دو قديمي است و پورابراهيمي يكي از منتقدان تند و تيز وزير كار است، به گونه‌اي كه گويا كار به شكايت و شكايت‌كشي وزير كار رسيده و پورابراهيمي هم در زمان رأي اعتماد از شكايت خود به هيئت نظارت بر نمايندگان در خصوص لابي‌های ناسالم خبر داده بود. در هر صورت جلسه ديروز بهانه‌اي بود تا اين اختلاف قديمي سر باز كند و صحن علني مجلس به مجادله‌اي دو طرفه كشيده شود.   لابي‌هاي سنگين اجازه نداد با مردم صحبت كنيمپورابراهيمي در ابتداي سخنان خود در خصوص سؤال از وزير كار با اشاره به نحوه اداره شركت‌هاي وابسته به اين وزارتخانه گفت: در روز رأي اعتماد نگذاشتند كه اين حرف‌ها را بزنيم و لابي‌هاي سنگين اجازه نداد با مردم صحبت كنيم اما امروز اين حرف‌ها را مي‌گويم. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وجود شش بنگاه اقتصادي بزرگ در زيرمجموعه وزارت رفاه تصريح كرد: هر كدام از اينها صدها مجموعه اقتصادي دارند كه اطلاعات آنها را در بورس افشا نكرده‌اند، به عنوان مثال فقط ۴۰هزار ميليارد تومان ارزش برآوردي تأمين اجتماعي است و در صندوق بازنشستگي كشوري نيز بيش از ۱۸۰شركت وجود دارد كه تنها يكي از آنها ۲۶۰شركت جداگانه ثبت كرده است اما يك صورتحساب مالي هم ارائه نداده‌اند. پورابراهيمي با اشاره به شكايت وزارت رفاه از وي به هيئت نظارت و رفتار نمايندگان بابت طرح اين سؤالات گفت: امروز جاي شاكي و متهم عوض شده و از ما شكايت مي‌كنند.وي تأكيد كرد: نمي‌توان كشور را در شرايط غيرشفاف اقتصادي اداره كرد، نگراني مردم از امريكا و سعودي نيست، نگراني مردم از فساد اقتصادي است كه باعث نااميدي آنها مي‌شود.  انگار در برخي شرکت‌هاي تأمين اجتماعي بمب كار گذاشته‌انددر مقابل ربيعي با اشاره به اينكه همواره از انتقاد و پاسخگويي به سؤالات استقبال مي‌كند، گفت: در اين سه ماه پس از رأي اعتماد، براي پاسخ به پنج سؤال در صحن مجلس حضور يافته‌ام و همواره از طرح سؤالات استقبال مي‌كنم چراكه سؤال باعث شفافيت مسائل مي‌شود. وي با بيان اينكه يكي از برنامه‌هاي اصلي من شفافيت و پاسخگويي صندوق‌هاي وابسته به وزارت رفاه بوده است، گفت: بخشي از اين صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌اي، شركت‌هايي هستند كه مثل هر شركتي ممكن است با بروز خطا نيز مواجه شوند اما نظامات مقابله‌اي در پيش گرفته شده و با بخش‌هاي اطلاعاتي و امنيتي از جمله اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و نهادهاي نظارتي همكاري داريم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از استقرار سامانه هوش تجاري و داشبورد مديريتي در شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) خبر داد و اظهار داشت: كميته حسابرسي داخلي را در تمام شركت‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه مستقر كرده‌ايم و كميته صيانت نيز در جهت رفع مشكلات پيش‌آمده در شركت‌هاي تابعه ايجاد شده و كاهش بنگاه‌داري نيز در دستور كار برنامه‌هاي ما قرار دارد. ربيعي با بيان اينكه با اقدامات صورت‌گرفته موضوعيت اين سؤال منتفي شده است، درباره آمار بالاي شركت‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه و عدم‌شفافيت آنها نيز تصريح كرد: تأسيس برخي شركت‌ها از جمله كشتيراني مربوط به دوران تحريم‌ها بوده كه با مصوبه نهادهاي امنيتي ايجاد شده است. وي با اشاره به نابساماني برخي شركت‌ها عنوان كرد: برخي شركت‌هايي كه ما تحويل گرفته‌ايم انگار در آنها بمب گذاشته‌اند، از بس كه آشفته است، حسابرسي برخي شركت‌ها نيز ۱۰ سال بوده كه انجام نشده است.    در دادگاه حرف‌هاي خود را خواهم زدبا اين حال پاسخ وزير به حاشيه‌ها پايان نداد بلكه پورابراهيمي از حضور برخي همراهان وزير و لابي آنها نيز انتقاد كرد. وي تصريح كرد: امروز هم مثل روز رأي اعتماد كه تعدادي از افراد را براي لابي آورده بودند، همين كار را كردند، در حالي كه وزير طبق آيين‌نامه فقط مي‌تواند دو نفر با خودش به صحن مجلس بياورد. علي مطهري نايب رئيس دوم مجلس كه در غياب لاريجاني و پزشكيان اداره جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ به اين اظهارات پورابراهيمي، تذكر داد نمايندگان بر صندلي‌هاي خودشان بنشينند و نمايندگان دولت هم از تردد در بين صندلي‌هاي نمايندگان (بخوانید لابی) خودداري كنند. 
پورابراهيمي در ادامه طرح سؤال خود از شكايت وزارت رفاه عليه وي به دليل طرح اين سؤالات خبر داد و گفت: امروز از هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به من اطلاع دادند وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بابت اين سؤالات از من شكايت كرده است. علي مطهري نيز میکروفون پورابراهيمي را قطع كرد و از وي خواست در موضوع صحبت كند اما پورابراهيمي بعد از وصل شدن مجدد ميكرفونش تأكيد كرد كه اين شكايت هم در موضوع است و نايب رئيس مجلس نبايد اظهارات او را قطع كند. در بخش پاياني سخنان پورابراهيمي نيز مطهري گفت: آقاي ربيعي يادداشتي به من داده و گفته است شكايت مطرح شده بابت اين سؤالات نبوده و مربوط به موضوع ديگري است اما پورابراهيمي تأكيد كرد كه اتفاقاً دقيقاً بابت همين سؤالات بوده است. نماينده كرمان تصريح كرد: اگر از من شكايت مي‌كنند من استقبال مي‌كنم و افتخار مي‌كنم كه در دادگاه حاضر شوم و اين حرف‌ها را آنجا بگويم و اظهارات من نيز مستقيم پخش شود.     مجلس از سخنان ربيعي قانع شددر نهايت پورابراهيمي با بيان اينكه از سخنان وزير قانع نشده است، پاسخ وزير در بين نمايندگان به رأي گذاشته شد. با رأي صورت‌گرفته در مجلس و مشخص شدن رأي نمايندگان با 87 رأي موافق، 119 رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر در صحن، سؤال نماينده كرمان را كه مربوط به عدم شفاف‌سازي اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه اين وزارتخانه در سيستم سازمان بورس اوراق بهادار بود، وارد ندانستند.
بلیط اتوبوس