کیهان جان! نازک نارنجی نباش

رفیق را باید در مسافرت شناخت کیهان را هنگام توقیف!از روزی که مقامات ذیربط اعلام نمودند روزنامه معروف محافظه کاران به خاطر آن تیتر شاذ باید دو روز (امروز و فردا) توقیف شود رئیس و مجموعه روزنامه مذکور به همراه همفکران شان
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی بلوایی به راه انداخته اند دیدنی و حیرت انگیز.هرکس نداند گویی این جیغ های بنفش حاصل دو سال توقیف است نه دو روز.اما به هرحال این موضوع نشان داده دوستان کیهانی ما...
علیرغم تیترهای گزنده و زمخت شان و اخبار ویژه ای که هر روز به خورد خلق الله می دهند و داخل آن در افشانی های عجیب و غریب می کنند، دل نازکی دارند.خیلی هم نازک.آن قدر نازک که برای دو روز توقیف ناقابل در حال دوختن آسمان به زمین هستند.شاید لازم باشد اساتید کیهانی ما، یک دوره آموزشی را در معیت خبرنگاران و روزنامه نگاران
مستقل و اصلاح طلب بگذرانند تا حرفه ای تر
عمل نمایند.کسی از بیرون به ماجرا نگاه کند و واکنش های کیهانی کیهان نشینان را بنگرد می پندارد ژورنالیست های ایرانی بیش از حد
نازک طبع هستند.این درحالیست که تمام
آمارهای بین المللی و داخلی، حاکی از آن است که میزان مقاومت و بردباری خبرنگاران ایرانی بی مثال است و در بزنگاه های حساس و سخت خم به ابرو نیاورده اند.فی المثل دوستی را می شناسم به محض آن که رسانه شان به محاق توقیف می رود دست اهل و عیال را می گیرد و می رود شمال و خوشگذرانی!
یعنی می خواهم بگویم در این حد آبدیده شدیم ما!اکنون واقعا دو روز توقیف، ارزش
این همه یقه درانی دوستان کیهانی را ندارد.چشم به
هم بزنند می آید و می رود.از دیگر سو،این همه منتشر نمودند چه گلی زدند که در این دو روز نمی توانند!یا کدامیک از این «سند‌های غیرقابل انکار» در سال های اخیر منتشر شده تا به یکی از خبرهای ویژه ایمان بیاوریم؟من حیث المجموع می خواهم بگویم توقیف یک رسانه به خودی خود خوب نیست و جانکاه است اما این مورد دیگر این همه ادا و اطوار نمی خواهد!
بلیط اتوبوس