هزینه عمل «رونیکا» تامین شد


روز چهارشنبه هفته گذشته بود که با مردی مصاحبه کردیم که برای پرداخت هزینه عمل دختر دوساله‌اش، کلیه اش را به فروش گذاشته بود. در پی درج این  مصاحبه در روزنامه خراسان رضوی ، تعدادی از خیران دست به کار شدند و در کمتر از 48 ساعت قسمت زیادی از هزینه عمل پرداخت شد .صبح روز جمعه  عمل رونیکای دو ساله در یکی از بیمارستان های تهران انجام شد . روح ا... که ظهر روز گذشته از تهران عازم مشهد بود،با خوشحالی گفت : رونیکا را عمل کردیم و در حال برگشتن از تهران به سمت مشهد هستیم . فقط 500 هزار تومان از هزینه عمل مانده بود که شناسنامه خودم و خانمم را در بیمارستان گرو گذاشتیم و رونیکا مرخص شد.به مسئولان بیمارستان قول دادم به محض این که به مشهد برسیم، بقیه هزینه ها را پرداخت  کنم» حالا خیال روح ا... کمی آسوده شده است و می تواند به روزهای آینده امیدوار تر باشد.