تکاپوی اروپا برای تقویت همکاری اقتصادی با ایران

هیئت ۷۰ نفره از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آن ها عالی رتبه هستند، فردا در تهران حضور می یابند. وعده داده شده در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات،  دفتر اتحادیه قاره سبز در ایران تاسیس شود، تا شرایط تجارت با کشورمان تسهیل شود. به گزارش تسنیم، صبح امروز هیئت 70 نفره از مقامات اروپایی و فعالان اقتصادی که 25 نفر از آن ها نیز عالی رتبه هستند،  در  تهران حضور می‌یابند و دیدارهایی با مقامات ایرانی به ویژه در بخش کشاورزی خواهند داشت.بر این اساس، این هیئت با ریاست فیل هوگان کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا، دو دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران و اعضای اتاق بازرگانی، خواهند داشت.در این هیئت، جدا از 25 نفر از اعضای عالی رتبه، فعالان اقتصادی در حوزه های کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه روستایی در ایران نیز حضور می‌یابند.بنابراین گزارش، هدف  از حضور این هیئت در ایران،  بررسی ظرفیت‌های موجود و افزایش همکاری‌های تجاری به ویژه در بخش محصولات کشاورزی کشورمان اعلام شده است. 
خرید بلیط