وزیر علوم: الکی نگید جدا شیم!

محمدرضا ستوده- منصور غلامی، وزیر علوم درباره عاشق شدن در دوران دانشجویی گفت: «دانشجویان با دقت عاشق شوند، خیلی الکی عاشق نشوند.»
بعد از اظهارات آقای وزیر، خانمی نامه‌هایی را منتشر کرده که در زمان دانشجویی و دوران عاشقی، تکه‌های شعری را به تناوب برای ایشان نوشته. مثلا:
من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم
الکی بگم جدا شیم تو بگی که نمی‌تونم
این خانم گفته: آقا منصور خیلی شوخی‌شوخی عاشق من شد. مستندات هم گواه همین موضوع است؛
من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری
دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری
من فقط عاشق اینم عمری از خدا بگیرم
انقدر زنده بودم تا به جای تو بمیرم
من فقط عاشق اینم روزایی که با تو تنهام
کار و بار زندگیم و بذارم برای فردا
ایشان اذعان کرد: شما همین دو بیت بالا را بخوانید. الکی بودن از مفهوم بیت بالا چکه می‌کند. یک مرد به جای اینکه برای به دست آوردن عشق خود به تلاش خود بیفزاید و سه شیفت کار کند تا بتواند از پس هزینه‌های ازدواج بر‌بیاید اما دائم در پی این است که با معشوقه خود باشد و کار و بار زندگی‌اش را بگذارد برای فردا.
این خانم اضافه کرد: من نمی‌خواستم این قسمت از این شعر را رسانه‌ای کنم اما حالا که منصورجان به جوان‌ها گفته: الکی عاشق نشوند، مجبورم این کار را بکنم:
من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم
بشینم یه گوشه دنج‌مو‌های تو را ببافم
عاشق اون لحظه‌ام که پشت پنجره بشینم
حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم
امیدوارم متوجه شده باشید که آقای وزیر چقدر در عاشق شدن جدی هستند
بلیط اتوبوس