روزنامه ایران
1396/08/20

راهپیمایی اربعین: جلوه‌گاه وحدت احسان و حماسه

محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس جمهوری

رنگین کمان دل انگیزی که پرتو خورشید حسینی، اربعین هرسال، درخشانتر از سال پیش، در مسیر کربلا می‌آفریند، پدیده بی‌نظیر جامعه بشری در زمان ماست. هیچ جای دیگر جهان نداریم که بیش از بیست میلیون نفر از کشورهای مختلف، هرسال در زمان واحد، با احساسی مشترک، اینچنین پرشور و در هم تنیده، همگام مسیری واحد شوند و هریک به زبان خود، سرودی در این حماسه عظیم انسانی بسرایند و در یک نمایش چند میلیونی، در جغرافیای این دشت کوچک، تاریخ ۱۴ قرن پیش را بازخوانی کنند.
۱- اربعین، جلوه گاه وحدت، با مغناطیس حسینی است. وحدتی که تنوع‌نژاد و زبان و تفاوت سلیقه سیاسی را هضم می‌کند و نه فقط آشنایان، که ناآشناها را هم گرد هم می‌آورد و پیوند می‌دهد. در این مدار همبستگی، کانون وحدت، حسین بن علی است و شعار وحدت بخش، حماسه مظلومیت و حق‌جویی و ستم ستیزی اوست. خوشبختانه در راهپیمایی امسال، با درایت مراجع بزرگوار و هوشیاری نهادهای ذیربط، این وحدت، تجلی بیشتری داشت و کمتر نشانی از تنازع عکس‌ها و تعرضات ناپسند دیده می‌شد. و چه زیبا می‌شد اگر ما در داخل کشور هم، از سرمایه این آهن ربای عظیم احساس و اخلاق دینی بیشتر بهره می‌گرفتیم و براده‌های کوچکمان را در پیوند با آرمان‌ها و ارزش‌های مشترک، به فولادی پر صلابت و سازنده تبدیل می‌کردیم.
۲- راهپیمایی اربعین، جلوه‌گاه روح نیک اندیشی، نیکخواهی و نیکوکاری پیروان اهل بیت است. صحنه‌های شورانگیز ازخودگذشتگی مالی و جانی میزبانان در خدمت به میهمانانی که حتی نام آنها را نمی‌دانند، هریک نشانه اوج هایی است که روح بشری می‌تواند به آن نائل شود. ده‌ها میلیون انسان از چهارگوشه جهان در حرکتی صلح آمیز، در قطعه کوچکی از زمین، درهم می‌جوشند و در این جوشش انسانی، آنچه اتفاق می‌افتد، احسان است و مهربانی و اشک شوق و لبخند سپاس. عظمت این پدیده بی‌نظیر بشری را جامعه شناسان و روانشناسان باید به توصیف و تحلیل بنشینند و درس‌ها بیاموزند. در این صدها میلیون تماس انسانی، من جای خود را به ما می‌دهد. همه سفره برای دیگری می‌گشایند و برای خدمت به دیگری، کمر خم می‌کنند و بار دیگری را به دوش می‌کشند. حادثه‌ها همه شکفتن است نه شکستن. آرامش دادن است نه آزردن و دیگرخواهی است نه خودخواهی. مسلمان شیعه نشان می‌دهد که از امامانش، کرامت و احسان و گذشت را آموخته است و سالگرد مظلومانه‌ترین شهادت و اسارت تاریخ را در کریمانه‌ترین تجمع بشری گرامی می‌دارد.
۳- راهپیمایی اربعین، جلوه‌گاه حماسه است؛ حماسه عاشورا و تداوم حماسه در زمان ما. در سال‌های اخیر، زنده داشتن یاد حماسه حسینی با حمایت از ایستادگی در برابر ظلم تروریسم تکفیری و تفرقه افکنی دشمن صهیونیستی بوده است. نام و عکس شهیدان مقاومت عراق علیه تخریب وطن و تحریف دین، نشانی از زنده بودن مکتب ذلت ستیزی حسینی است. ترکیب زیبای حالت صلح‌آمیز راهپیمایی آرام با روح حماسی حرکت، جلوه تمام نمایی از روح و تاریخ و فرهنگ اسلام شیعی است که با پرچم عقل و عدل و اعتدال، همیشه از زبان عالمان و حکیمانش، آرام و مستدل و منطقی سخن گفته است و با همه احساس خود، در زنده داشت مظلومیت شهیدان کربلا گریسته و فریاد برآورده است و هرجا فرصت یافته است نیز، به اصلاح و عدل برخاسته است.
۴- اربعین، گرچه حسینی است و از آن همه عاشقان حسینی است، ولی سفره گسترده خدمت به زائران کربلا، به‌طور خاص، میدان نمایش فتوت و ایثار ساکنان کربلا و نجف و حله و بصره و سراسر این سرزمین گلگون است. اگرچه خادمان ایران و لبنان و جمهوری آذربایجان و پاکستان و دیگر کشورها هم به صف این خدمت بی‌منت پیوسته‌اند و موکب‌های ضیافت گسترده‌اند، ولی افتخار میزبانی از آن مردم کریم عراق است و همچنان باید بماند. میهمانانی که به کمک میزبان برمی خیزند، قدر و حرمت میزبان را می‌شناسند و خلوص خدمت بی‌نام و نشان را به خودنمایی نمی‌آلایند.
ادامه در صفحه 4