راهپیمایی اربعین: جلوه‌گاه وحدت احسان و حماسه

محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رئیس جمهوری

رنگین کمان دل انگیزی که پرتو خورشید حسینی، اربعین هرسال، درخشانتر از سال پیش، در مسیر کربلا می‌آفریند، پدیده بی‌نظیر جامعه بشری در زمان ماست. هیچ جای دیگر جهان نداریم که بیش از بیست میلیون نفر از کشورهای مختلف، هرسال در زمان واحد، با احساسی مشترک، اینچنین پرشور و در هم تنیده، همگام مسیری واحد شوند و هریک به زبان خود، سرودی در این حماسه عظیم انسانی بسرایند و در یک نمایش چند میلیونی، در جغرافیای این دشت کوچک، تاریخ ۱۴ قرن پیش را بازخوانی کنند.
۱- اربعین، جلوه گاه وحدت، با مغناطیس حسینی است. وحدتی که تنوع‌نژاد و زبان و تفاوت سلیقه سیاسی را هضم می‌کند و نه فقط آشنایان، که ناآشناها را هم گرد هم می‌آورد و پیوند می‌دهد. در این مدار همبستگی، کانون وحدت، حسین بن علی است و شعار وحدت بخش، حماسه مظلومیت و حق‌جویی و ستم ستیزی اوست. خوشبختانه در راهپیمایی امسال، با درایت مراجع بزرگوار و هوشیاری نهادهای ذیربط، این وحدت، تجلی بیشتری داشت و کمتر نشانی از تنازع عکس‌ها و تعرضات ناپسند دیده می‌شد. و چه زیبا م

منبع خبر: