روزنامه ایران
1396/08/20

خروش وحدت

مراسم اربعین حسینی  با حضور 30 میلیون زائر  برگزار شد