روزنامه ایران
1396/08/20

روحانی:حضور میلیونی مردم در اربعین پیام جدی به توطئه‌آفرینان در منطقه است

رئیس جمهوری خطاب به سران عربستان:  بزرگ‌تر از شماها نتوانستند علیه ملت ایران کاری از پیش ببرند