رشد ۳۴ درصدی معاملات مسکن در مهرماه؛

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1396 به 13 هزار و 800 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/34 درصد افزایش داشته است. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهرماه سال 1396 حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 2/46 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل 3/5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سه واحدهای با قدمت 6 تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده شده است.توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مهرماه سال 1396 حاکی از آن است که از میان مناطق 22‌گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 9‌/‌16 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 4 و 2 به ترتیب با سهم‌های 9‌/‌10 و 8‌/‌9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع 74 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر ‌(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5، 4، 2، 8، 14، 1، 10، 7، 3 و 15) بوده و 12 منطقه باقی مانده 26 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
در مهرماه سال 1396، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 9/47 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/0 و 7/8 درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 17 (معادل 2/15 درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه 12 (معادل 2/1 درصد) تعلق دارد. در میان مناطق 22‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 6/102 میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 7/22 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/4 و 6/12 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 7‌ماهه نخست سال 1396
در هفت ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 99 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 3/6 درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 1/46 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در مهرماه سال 1396، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش « 1500 تا 2000» میلیون ریال با اختصاص سهم 7/11 درصد، بیشترین درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهای دارای ارزش «1000 تا 1500» و « 2000 تا 2500» میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص 8/9 و 7/9 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 0‌/‌51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 3500 میلیون ریال اختصاص داشته است.
تحولات اجاره بهای مسکن
در مهرماه سال 1396 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 4/8 و 5/7 درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. درصد هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی‌) براساس سال پایه 1395=100 معادل 1/33 درصد است.
خرید بلیط