در نهاد ریاست جمهوری تیم اطلاع رسانی دولت تقویت می‌شود

آفتاب یزد – گروه سیاسی: دیروز خبری آمد مبنی بر انتصاب محمد قوچانی، به دبیری شورای بررسی‌های ویژه رئیس‌جمهور و مشاور نهاد ریاست جمهوری. قوچانی از روزنامه‌نگاران ایرانی اصلاح طلب است. شاید از مشهورترین‌ها. محمد قوچانی تاکنون سردبیری روزنامه‌های اعتماد ملی، شهروند امروز، هم‌میهن، آسمان، مردم امروز و هفته‌نامه‌های ایراندخت، آسمان و صدا و ماهنامه‌های مهرنامه و سیاستنامه را در کارنامه خود داشته است.
از آنجا که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی بسیاری از اصلاح طلبان و حامیان آنها از تیم اطلاع رسانی این دولت انتقاد داشته این انتصاب می‌تواند باعث تقویت این بخش شود. در دولت گذشته به وضوح مشخص بود تیم اطلاع رسانی توانایی مقابله با استراتژی‌های مخرب مخالفان را ندارد و بارها مشخص شد تنها حسن روحانی می‌بایست از روی ناچاری به ابهامات پاسخ دهد. اکنون این امید به‌وجود آمده که با حضور محمد قوچانی در نهاد ریاست جمهوری، دولت در حوزه اطلاع‌‌رسانی تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ نماید.
خرید بلیط