وزیر اطلاعات: دری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است

سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات گفت، در خصوص اتهام جاسوسی یکی از مشاوران تیم مذاکرات هسته‌ای به گفت: درخصوص دری اصفهانی قبلا در چند نوبت تصریح کرده و بازهم به صراحت اعلام می‌کنم، از آنجا که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است، از نظر این معاونت، آقای دری اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است./ایسنا


خرید بلیط