روزنامه اعتماد
1396/07/20

دري‌اصفهاني خلافي مرتكب نشده است

وزير اطلاعات گفت، از نظر معاونت ضدجاسوسي اين وزارت كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي است، دري‌اصفهاني مرتكب خلافي نشده است. سيد محمود علوي در خصوص اتهام جاسوسي يكي از مشاوران تيم مذاكرات هسته‌اي، گفت: وزارت اطلاعات در تمام مدت انجام گفت‌وگوها مسوول صيانت و حراست از مذاكرات هسته‌اي بوده و در اين موضوع يكي از درخشان‌ترين فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه انجام داده است. گفت‌وگوها در امن‌ترين فضا از نظر صيانت از اطلاعات در روند انجام مذاكرات به انجام رسيده و وزارت گزارش‌هاي بي‌وقفه‌اي در اين زمينه به مقامات عالي كشور منعكس كرده است. وزير اطلاعات در خصوص اتهام جاسوسي يكي از مشاوران تيم مذاكرات هسته‌اي، تصريح كرد: دري‌اصفهاني قبلا در چند نوبت تصريح كرده و من هم به صراحت اعلام مي‌كنم، از آنجا كه مرجع تشخيص موضوعات مرتبط به جاسوسي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات است، از نظر اين معاونت، آقاي دري‌اصفهاني نه‌تنها مرتكب خلافي نشده بلكه در برابر هجمه‌هايي كه برخي سرويس‌هاي بيگانه به وي داشته‌اند، هوشيارانه مقاومت كرده و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است. ايسنا