روزنامه آرمان امروز
1396/07/20

تلاش ناکام برای هاشمی‌زدایی

چند روز قبل تصویری در شبکه‌های مجازی منتشر شد که نشان می‌داد فردی در حال پاک‌کردن نام آیت‌ا... هاشمی از دیوار دانشگاه آزاد مشهد است. در این تصویر مجسمه آیت‌ا... هاشمی هم وجود داشت و در زیر آن نوشته شده بود: «تخریب یادبود آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در دانشگاه آزاد مشهد! وقتی که تحمل یک یادبود را ندارید، از تحمل منتقد حرف نزنید.» اما ظاهرا این تصویر و نوشتار آن برنامه‌ای دیگر درراستای منحرف‌کردن افکار عمومی از نقش‌آفرینی آیت‌ا... هاشمی در تاسیس و فعالیت دانشگاه آزاد بوده است، چنان که دیروز مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در خصوص پاک‌شدن برخی از حروف نام آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی از مجتمع فرهنگی این دانشگاه گفت: دانشگاه هیچ دخالتی در پاک‌کردن نام ایشان نداشته است و عکس منتشرشده در شبکه‌های مجازی یک شیطنت رسانه‌ای بوده است. امیر خالقی اظهار کرد: طی روز گذشته عکسی در فضای مجازی منتشر شد که در آن دانشگاه ‌آزاد مشهد را به حذف نام مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی از ساختمان فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد متهم کردند که این عکس تنها یک شیطنت رسانه‌ای بود و دانشگاه هیچ‌دخالتی در حذف نام ایشان نداشته است. و ی ادامه داد: دوشنبه‌شب برخی از حروف نام آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی که بر روی ساختمان فرهنگی دانشگاه آزاد مشهد نصب شده بود، جدا شده است و فردای آن روز نیروهای خدماتی دانشگاه که در حال ترمیم چند کلمه باقیمانده بودند و قصد داشتند برای حفظ حرمت نام ایشان به‌صورت موقت بنری را از سخنان مقام معظم رهبری در توصیف مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی نصب کنند که فردی با عکسبرداری از این لحظه موجی رسانه‌ای را علیه دانشگاه راه انداخته است. مدیرکل حوزه ریاست و روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: دانشگاه هیچ دخالتی در افتادن این حروف نداشته است.