روزنامه تجارت
1396/07/20

تکرار ایده «اسنپ» در بورس کالا


سيد محسن فاضليان در پنل علمي‌تامين مالي مسکن در همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران ابراز اميدواري کرد با اجراي طرح پايلوت طرح عرضه نقدي و سلف بانک مسکن در بورس کالا ايده‌اي شبيه اسنپ در حمل و نقل در حوزه معاملات املاک شکل بگيرد و به اين ترتيب هزينه معاملات مسکن کاهش يابد.
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن از اجراي پايلوت طرح عرضه نقدي و سلف بانک مسکن در بورس کالا خبر داد.
به نقل از عصر اعتبار، سيد محسن فاضليان در پنل علمي‌تامين مالي مسکن در همايش سياست‌‌هاي توسعه مسکن در ايران ابراز اميدواري کرد با اجراي طرح مذکور ايده‌اي شبيه اسنپ در حمل و نقل در حوزه معاملات املاک شکل بگيرد و به اين ترتيب هزينه معاملات مسکن کاهش 
يابد.
وي در ادامه با اشاره به نقش کليدي بازار مسکن در تامين مالي مسکن، گفت: در دنيا بازار رهن اوليه و ثانويه در بخش مسکن شناخته شده است اما در ايران به جز يک مورد انتشار اوراق رهن ثانويه در سال گذشته، عملا فقط بازار رهن اوليه در پرداخت تسهيلات مسکن مورد استفاده قرار 
مي‌‌گيرد.
مديرعامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن با بيان اينکه بازار رهن ثانويه مديريت جريان آتي رهن اوليه را انجام مي‌دهد، تاکيد کرد: در بازار رهن اوليه تمام کساني که از رژيم تسهيلات استفاده مي‌‌کنند اقساط خود را به موقع پرداخت مي‌‌کنند و در نتيجه کمترين سطح اقساط معوق مربوط به تسهيلات مسکن است که سند ملک در رهن بانک قرار مي‌گيرد.
فاضليان از برنامه‌ريزي براي انتشار هزار ميليارد تومان اوراق رهن ثانويه در آينده نزديک خبر داد و گفت: اين موضوع در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
وي سپس از برنامه‌ريزي براي عرضه مدل‌هاي پيچيده‌تر اوراق رهن ثانويه خبر داد و گفت: در اين مدل‌ها قابليت تغيير سود اوراق متناسب با تغيير سود تسهيلات وجود دارد.
وي از ديگر ابزارهاي تامين مالي مسکن به صندوق زمين و ساختمان اشاره کرد و گفت: تا کنون چهار صندوق زمين و ساختمان راه‌اندازي شده و اين ظرفيت براي سازندگان وجود دارد تا سرمايه‌هاي خرد را براي اجراي پروژه ساختماني جمع‌‌آوري کنند.
فاضليان تاکيد کرد: اگر سوگيري صحيح دولت در زمينه کاهش نرخ سود بانکي ادامه يابد هزينه تامين مالي هم کاهش مي‌يابد و يک فرصت طلايي براي سرمايه‌گذاري در صندوق‌‌هاي زمين و ساختمان ايجاد مي‌شود.
مدير عامل شرکت تامين سرمايه بانک مسکن اعلام کرد: علاوه بر انواع صکوک موجود در بازار سرمايه شاهد انتشار «اوراق وکالت» خواهيم بود که به واسطه آن وکالت انتشار هر نوع اوراق براي تامين مالي به نهاد واسط داده مي‌شود.