نتيجه معکوس خصوصي سازي

رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره بررسي قراردادهاي خريد هواپيما به ويژه هواپيماهاي فلايت چک گفت: سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است، اما چون منتج به نتيجه نشده‌امکان افشاي آن وجود ندارد.
به گزارش ايسنا، ناصر سراج در حاشيه مراسم سالروز تاسيس سازمان بازرسي کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه نتيجه گزارش آلودگي هوا به کجا رسيد؟ گفت: چندين استاني که در رابطه با آلودگي هوا مشکل داشتند را بررسي کرديم، هزاران ساعت بر روي اين مسئله وقت گذاشتم و مسووليت هر نهاد، سازمان، وزارتخانه و حتي فرد را مشخص کرديم. گزارش‌ها بعد از تکميل براي سران قوا ارسال شد و تاکنون دو گزارش با همه جزييات براي سران قوه ارسال شده است.وي در رابطه با بررسي کيفري اين موضوع و تخلفات و اقدامات انجام شده در اين راستا، گفت: افرادي که مسوليت داشتند و از اجراي وظايف کوتاهي کرده بودند به نهادهاي مربوطه معرفيث و اعلام شدند. اگر پيشنهادات ما اجرايي شود و کوتاهي‌ها در آينده انجام نشود، هواي آلوده مثل سابق نخواهيم داشت.رييس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص آخرين وضعيت آذراب و هپکو گفت: خصوصي سازي از بدو تا امروز، آنطور که مد نظر قانون گذار و رهبري بود که اتفاق بيفتد، اجرا نشد. پيش بيني مي‌شد انقلاب اقتصادي بعد از خصوصي سازي اتفاق بيفتد که ما شاهد نتيجه معکوس بوديم.سراج تاکيد کرد: در خصوص شرکت هپکو بايد بگويم فردي که اين شرکت به او واگذار مي‌شود، وام‌هاي کلان براي تجهيز کارخانه و افزايش کارگران مي‌گيرد تا در نهايت صادرات داشته باشد، اما اين وجوه در جاهاي ديگر به مصرف مي‌رسد و به جايي مي‌رسد که اين کارخانه زيان ده مي‌شود. زيان و بدهي اين کارخانه هزار ميليارد تومان است و هزار و دويست کارگر متخصص دارد که چندين ماه است حقوق دريافت نکرده‌اند. در حال حاضر سود هر سهام اين کارخانه در بورس منهاي 501 ريال است.
وي در پاسخ به اين که چه تعداد کارخانه مشابه هپکو وجود دارد؟ گفت: اين کارخانه‌ها هم شناسايي شدند که متاسفانه تعداد آنها زياد است.سراج در خصوص بررسي قراردادهاي خريد هواپيما به ويژه هواپيماهاي فلايت چک گفت: سازمان بازرسي به اين موضوع ورود کرده است و در قالب يک پرونده مشغول بررسي اين موضوع است اما چون منتج به نتيجه نشده است امکان افشاي آن وجود ندارد.سراج درباره آخرين وضعيت کارخانه آلومينيوم المهدي گفت: در رابطه با اين پرونده سازمان بازرسي کار زيادي انجام داد، از ابتدا تا پايان در داوري‌ها ورود کرديم، اما متاسفانه اين کارخانه مبتلا به معضلاتي است و هنوز به نتيجه نرسيده است.

خرید بلیط