روزنامه تجارت
1396/07/20

آمادگي براي مقابله با تصميمات آمريکا

يک عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: وزيرامورخارجه در جلسه غيرعلني مجلس تاکيد کرد که ايران آمادگي انجام هرگونه اقدام متناسب با تصميمات آمريکا نسبت به برجام را دارد.
محمدجواد جمالي در گفت‌وگو با ايسنا در توضيح جلسه غيرعلني مجلس گفت: بيشتر مباحث مطروحه از سوي آقاي ظريف مربوط به سخنراني پيش روي رئيس‌جمهور آمريکا درباره برجام و موضع‌گيري ترامپ در اين‌باره بود.وي توضيح داد: آقاي ظريف در اين‌باره تصميمات احتمالي ترامپ درباره برجام را براي نمايندگان مطرح کرد و درعين حال گفت که هيچ کدام از اين موارد ممکن است به صورت صد در صد رخ ندهد. پس نمي‌توان قاطعانه گفت که هرکدام از تصميمات احتمالي پيش‌روي ترامپ اجرايي مي‌شود يا خير.
جمالي افزود: براساس توضيحات ارائه شده ممکن است ترامپ در سخنراني خود ادعا کند ايران به تعهداتش در برجام عمل نکرده يا اينکه روح برجام را نقض کرده است. البته اين گمانه زني‌ها براساس صحبت‌هايي که از گوشه و کنار شنيده مي‌شود، را مي‌توان مطرح کرد.
اين عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي گفت: آقاي ظريف در اين جلسه گفت که ناراحتي و عصبانيت ترامپ به اين دليل است که جمهوري اسلامي‌ايران در سطح منطقه بسيار مقتدر بوده و رئيس‌جمهور آمريکا از اين اقتدار ناراحت است.
وي افزود: آقاي ظريف تاکيد داشتند همه ارکان نظام جمهوري اسلامي‌ايران براي هر گونه تصميم آمريکا متعهد بوده و آمادگي دارد. بررسي‌هاي لازم نيز صورت گرفته و نگراني نيز وجود ندارد.جمالي گفت: آقاي ظريف به اين نکته اشاره کرد که ايران در مورد هرکدام از اين تصميمات احتمالي اعلامي‌آمريکا برنامه‌ بالقوه‌اي دارد که بتواند واکنش مناسب داشته باشد.جمالي گفت که قرار بود جلسه مجلس حول محور بررسي همه پرسي اقليم کردستان عراق برگزار شود که با توجه به سخنراني پيش روي آقاي ترامپ بيشتر بحث جلسه به موضوع برجام و تصميمات احتمالي رئيس‌جمهور آمريکا اختصاص يافت.