عميق تر شدن شکاف طبقاتي


فاطمه ذوالقدر
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي
همواره مهر که ماه مهروزي است با فصل آموزش و علم قرين و دفاع از آرمان‌هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي‌طي نام هفته دفاع مقدس همراه بوده است. اين تقارن برخواسته از احياي حقوقي تحت عنوان حقوق شهروندي است که بيانگر احترام به ذات و ارزش‌هاي انساني است و چه ارزشي والاتر از آنکه جهل و ناداني را در سايه سار امنيت ملي بزدايم و سايه علم و معرفت را با بسترسازي مناسب در جامعه‌امن و آرام و در ميان همه به خصوص کودکان بازمانده از تحصيل نشر داده تا توسعه و تعالي جامعه را نظاره گر باشيم.در دنياي روبه پيشرفت حال حاضر که صحبت از دهکده جهاني مي‌گردد دست يافتن به‌اموزش ابتدايي همگاني در رأس اهداف سند توسعه هزاره ملل قرار داشت و متعاقباً در سند توسعه پايدار نيز بر اين مهم در کنار ريشه کني فقر شديد و گرسنگي تأکيد گرديد. فقر علمي‌و فقر جسمي‌دو موضوع عجين با يکديگر است که از قِبل يکي ديگري نيز مستولي مي‌گردد. توسعه ناموزون همراه خود، فقر و بيسوادي را در بردارد، اين فقر و بيسوادي بسيار ريشه دارتر از آن فقري است که پيش از اين در زندگي شهروندان شاهد بوديم چرا که اين فقر و محروميت برخواسته از عميق تر شدن شکاف طبقاتي بوده و شکافي که بر روي گسل عدم برنامه ريزي، سياستگذاري، بودجه ريزي مناسب واقع گرديده، روزبه روز به واسطه لرزه‌هاي وارده اين شکاف را عميق و عميق تر مي‌گرداند و کودکان و خانواده‌هاي بيشتري را به درون خود مي‌کشد که چنانچه مديريت بحران صورت نپذيرد گسترش آسيب‌هاي برخواسته از آن دامن گير جامعه خواهد شد و درمان آن بسيار دشوارتر از پيشگيري خواهد بود.در آغاز سال تحصيلي جديد، اين مهم نيز بايد مورد توجه واقع گردد که دانش‌آموزان باز مانده از تحصيل صرفاً مشکل خانواده‌هاي آنها محسوب نمي‌گردد، بلکه مشکل شهر و کشور مي‌باشد. زماني که کودکي از تحصيل محروم مي‌ماند روزنه اي از نور که مي‌توانست بر جان کودک بتابد بسته شده و اميد به فرا رسيدن دنيايي بهتر کم رنگ تر خواهد شد. انقلاب اسلامي‌ايران به برکت مجاهدت‌هاي دلاور مردان خويش تلاش نمود تا سايه اين اختلافات طبقاتي را از ميهن اسلامي‌بزايد و دلير مردان اين مرز و بوم با ايثار جان خويش تلاش براي حفظ تماميت ارضي و برقراري امنيت و آرامش در ميهن پهناور ايران اسلامي‌نمودند تا امروز کودکان و نوجوانان ما در سايه سار اين امنيت و فداکاري و رشادت مسلح به سلاح علم و دانش گرديده و راه توسعه و عمران و آباداني کشور را در پيش گرفته تا پرچم ايران در صحنه‌هاي علم و دانش و ارزش‌هاي تمدني در دنيا با افتخار و احترام به احتزاز درآيد. سال تحصيلي جاري که مزين به نام حسين (ع) و آرمان‌هاي آن بزرگ مرد تاريخ بوده و مقارن با هفته دفاع مقدس که برخواسته از ارزش‌هاي عاشورايي و حماسه حسيني است را به تمامي‌ايثارگران، مجاهدين راه حق، دانش آموزان و دانشجويان و فرهنگيان تبريک عرض مي‌کنم و اميد است با اهتمام بيش از پيش زمينه ساز بستري باشيم تا آواي خوش زنگ مدرسه به گوش كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز برسد چرا که اين زنگ، زنگ بيداري و هوشياري براي سازندگي ميهن است.


خرید بلیط