روزنامه ایران
1396/07/20

کیف قاپی به نام کنکور

مخاطبان به فراخوان «ایران»با موضوع  «فشار مالی کنکور بر خانواده‌ها» پاسخ دادند حسن فرامرزی - حمیرا علایی
هفته گذشته با طرح خبر قیمت 4 میلیون تومانی معلم‌های برند کنکور برای یک جلسه در کلانشهرها بویژه در تهران، چهره تجاری و شبه علمی کنکور  و متعاقب آن بار مالی و روانی  این آزمون را  بر خانواده‌ها  به عنوان سوژه  یک فراخوان با شما به اشتراک گذاشتیم  و از مخاطبان «ایران» بویژه والدینی که فرزند کنکوری دارند یا داشته‌اند، خواستیم در این باره با ما سخن بگویند. آنچه در ادامه می‌آید، دیدگاه‌های طرح شده از سوی شما مخاطبان گرامی ایران است.

این طبقه می‌داند نه پدر پولدار دارد نه رانت نه ارث بادآورده
بهناز افشار - تماس تلفنی: مدارس غیر انتفاعی حالا دیگر از حالت کمک به آموزش در شرایطی که تعداد مدارس دولتی کم بود فراتر رفته و برای خانواده‌ها یک برند و کلاس شده. در حالی که طبقات مرفه و بالای شهر سعی در ثبت نام در کلاس‌های معروف آموزشگاه‌های بنام و مدارس مشهور پولی د

منبع خبر: