روسای قوا حرف‌شان را با صراحت

و در جلسات خصوصی بیان کنند
ایسنا- نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر روحانی و آملی‌لاریجانی در پاسخ به یکدیگر گفت که بهتر است روسای قوا حرف‌های خود را با صراحت و ادبیات فاخر و حتی‌المقدور در جلسات خصوصی بیان کنند. علی مطهری افزود: ادبیات رییس‌جمهور نباید کنایه‌آمیز و احیانا همراه با استهزا‌ باشد. شاید این ادبیات از یک دانشجو یا خبرنگاری که قدرتی ندارد پذیرفته باشد اما از رییس‌جمهور کشور که آرای زیادی پشتوانه اوست و اختیارات زیاد قانونی دارد، پذیرفته نیست. بنابراین اگر رییس‌جمهور انتقادی دارد باید صریح و با ذکر مصادیق بیان کند. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از طرف دیگر ادبیات رییس قوه قضاییه هم مناسب نبود. اولا این طرز صحبت که چهار سال همه کارها را رها کرده‌ و دور برجام سینه زده‌اید، واقعیت ندارد و منصفانه نیست، ثانیا لحن خوبی ندارد و توام با استهزاست.
خرید بلیط