روزنامه آفتاب یزد
1396/06/23

انتصاب‌های عجیب نجفی ادامه دارد

آفتاب یزد- گروه سیاسی: علی رغم انتقادات مطرح شده نسبت به احکام جدید صادره از سوی محمدعلی نجفی در خصوص شهرداران مناطق،
به نظر می‌رسد تفکر حاکم بر شهرداری به رویه خود ادامه خواهد داد. سیاست ارتقای مدیران ارشد قالیباف و با برچسب استفاده از مدیران با تجربه، و شاید جسته و گریخته ورود مدیران میان سال خارج از محدوده شهرداری برای نشستن بر کرسی شهرداری منطقه‌ها‌ی مختلف پایتخت، همچنان ادامه خواهد یافت. شنیده‌ها‌ از آخرین احکام در حال صدور از جانب شهردار جدید، چشم پوشی بر جوانان و زنان و تداوم سیاست مذکور را بیش از پیش نشان می‌دهد.
بر اساس شنیده‌ها‌ و آن طور که در رسانه‌ها‌ عنوان شده است، به نظر می‌رسد که به زودی ۴شهردار مناطق تهران معرفی خواهند شد. بنا بر این شنیده‌ها‌ رسول کشت پور منطقه 2، تاجیک اسماعیلی منطقه 1، مصطفی سلیمی منطقه3 و تورج فرهادی منطقه 22 را تحت مدیریت خود خواهند گرفت. در این میان به طور خاص مصطفی سلیمی که در کش و قوس تایید نهایی حکم محمدعلی نجفی از سوی وزارت کشور با منطق بهره جستن از مدیری موقت و با تجربه برای سرپرستی شهرداری تهران به این عنوان نایل شد، حالا کلید اتاق شهردار منطقه 3 را در جیب خود دارد. مدیری که از او به عنوان فردی نزدیک با تفکرات نجفی یاد می‌شد اما در عین حال سابقه شهردار بودن در مناطق 6، 18 و 21 شهرداری تهران را در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف در پرونده خود دارد. البته از ماجرای در اختیار
قرار دادن اطلاعات شهرداری و جلسات محرمانه میان اعضای شورای شهر و آنانی که مدیران میانی
شهرداری نام برده می‌شدند نیز نمی توان به راحتی گذشت. از سوی دیگر تورج فرهادی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در دوره گذشته نیز شرایط مشابهی را پشت سر می‌گذارد. کشت پور، رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش که با حکم مونسان در آن سمت قرار داشت اما، شاید یکی از آن نیروهای جذب شده از خارج شهرداری به حساب می‌آید که قرار است با سیاست‌ها‌ی قالیبافی تفاوت داشته باشد.
از سوی دیگر اما خبری عجیب و قابل تامل به گوش می‌رسد. شنیده‌ها‌ حاکی از آن است که نجفی به زودی مجتبی یزدانی معاونت خدمات شهری قالیباف را در سمت حساس خود ابقا خواهد کرد. رویکردی که به نظر فراتر از استفاده از نیروهای با تجربه به نظر می‌رسد. در واقع پرسش اصلی این جاست که اگر مدیران ارشد شهردار پیشین همگی واجد صلاحیت بوده‌اند، آیا عملکرد 12 ساله شهرداری تهران که مورد انتقاد قرار می‌گیرد تنها توسط شخص قالیباف رخ داده است؟ همچنین این پرسش نیز به قوت خود باقی است که آیا به کارگیری مدیران جوان اعم از زنان و مردان به خصوص اصلاح طلب هیچ جایگاهی در برنامه‌ها‌ی نجفی دارد یا به سرانجام رساندن قراردادهای نیمه‌کاره شهرداری ایجاب می‌کند که تفکرات قالیبافی و بازوهای اجرایی او برخلاف خواست و نظر مردم تهران در شهرداری باقی بماند.
با افزایش فشارها در خصوص انتصابات، نجفی در اظهار نظری عنوان کرد که انتقادات را می‌پذیرد. شهردار تهران در اظهار نظری اذعان کرد: «در روزهای اخیر انتقادات درباره انتصابات اخیرم، بخصوص درباره عدم به کارگیری زنان مطرح شده که آن‌ها را می‌پذیرم.» وی افزود: «به قول خودم درباره توانمندسازی مدیریتی زنان در شهرداری متعهدم. قول می‌دهم در پایان دوره چهارساله حداقل ۳۰درصد مدیریت در شهرداری تهران از زنان باشند.» نجفی در سخنانی مهم همچنین وعده داد: «انتصابات در شهرداری یک روند اداری دارد و در انتصابات جدید در روزهای آینده به شرط رسیدن پاسخ استعلام‌ها شاهد حضور زنان در مناصب مدیریتی خواهید بود.» در واقع به نظر می‌رسد آن بخش از انتقادات که چشم پوشی از زنان را مورد نقد قرار می‌داد از سوی شهردار تهران پذیرفته شده است.
با این همه بخش دیگر انتقادات به قوت خود باقی است. نام برده شدن از افرادی مانند علیرضا جاوید به عنوان یک گزینه جوان برای دریافت حکم از نجفی نیز جالب توجه به نظر می‌رسد. جاوید در دوران مدیریت احمدی نژاد و قالیباف در شهرداری تهران مناصب و سمت‌ها‌ی گوناگونی را تجربه کرده است. عزیز عیسی پور، مدیر کل رفاه و یکی از مدیران نمونه قالیباف نیز نام دیگری است که درست یا غلط این روزها در حوالی ساختمان بهشت به گوش می‌رسد. اسامی که هرکدام‌شان می‌تواند فرصت را از یک جوان منطبق با آرای مردم تهرانِ آماده به خدمت در مدیریت شهری سلب کند. با این همه نجفی کارنامه و سوابق مطلوبی دارد و بیم آن می‌رود که شهرداری تهران بعدها برای او نقطه‌ای درخشان به حساب نیاید. تهران انتظار تغییرات همه جانبه داشته و دارد.