روزنامه آفتاب یزد
1396/06/23

به زنان فرصت دهید

اینکه در نظام مدیریت کشور شایسته‌سالاری به عنوان یک اصل لحاظ شود، امری است مطلوب و مقبول به شرط آنکه شایسته‌سالاری تنها برای یک جنسیت خاص در نظر گرفته نشود یعنی در نظام مدیریت برای تصدی مسئولیت‌ها از میان زنان و مردان، باید شایستگان انتخاب شوند و هر قدر نیروها شایسته‌تر و کارآمدتر باشند، در حقیقت سرمایه‌های کشور به درستی در جای خود قرار گرفته و نتایج مطلوب‌تری خواهد داشت
و اقدامات نیز اثربخش‌تر خواهد بود. اما مسئله‌ای که با آن مواجه هستیم این که همواره
شعار شایسته‌سالاری و نفی تبعیض داده و اعلام می‌ شود که ما علاقه‌مندیم برابری را در
به کارگیری ظرفیت‌های زنان و مردان اعمال کنیم
اما در عمل شاهد آنیم که تنها مردان در زمره شایستگان قرار می‌گیرند ! و عدالت فقط برای مردان اعمال می شود و در دایره مدیریت، زنان فاقد سهم هستند .مادامی که زنان سهم متناسب با ظرفیت موجود نداشته باشند، از فرصت تجربه کردن هم برخوردار نیستند و نمی‌توانند به تقویت و افزایش سوابق خود بپردازند و در نتیجه امکان دستیابی به مناصب بالاتر و ارتقا را نخواهند یافت .
درست است که طی کردن سلسله مراتب و کسب تجربه برای ارتقا و دست یابی به سطح و جایگاه برتر، لازم است اما این مهم در صورتی انجام می‌پذیرد که نظام و سیستم مدیریت کشور در همه بخش‌ها اینگونه باشد. وقتی بحث در مورد مدیریت زنان می شود ،تاکید بر این است که حتما باید زنان از نقطه پایین شروع کنند و مرحله به مرحله بالا روند و کسب تجربه نمایند.
سوال اینجاست که آیا اساسا و تا چه میزان این فرصت و امکان تجربه به آنها داده می شود؟
قریب به چهار دهه شاهدیم که مردان به راحتی می‌توانند یک شبه وزیر و معاون وزیر شوند و مسئولیت‌های سنگین را عهده‌دار گردند. در سازمان‌ها و موسسات مختلف اگر سعی و خطا کنند و موفق نشوند ،عدم موفقیت خیلی چالش برانگیز نبوده و اتفاق خاصی نمی‌افتد و
حال آنکه اگر در شرایطی زنان مدیربه موفقیت دست نیابند،عدم موفقیت پتکی شده و
بر سر زنان کوبیده می شود !
به نظر می رسد در استفاده از ظرفیت و پتانسیل زنان عدالت رعایت نمی شود ،از این میزان توانمندی و شایستگی زنان بهره لازم برده نمی شود و
به زنان دانش آموخته و تحصیل کرده فرصت
ظهور و بروز دانسته ها و کسب تجربه داده نمی‌شود!
پس چه زمانی قرار است فرصت تجربه فراهم شود؟
در اوایل انقلاب بسیاری از کارها به جوانان سپرده شد و جوانان از عهده کارها به خوبی برآمدند. همان جوانان دیروز، مجربین امروز هستند که تجربه ٣٨ سال کار و فعالیت و مدیریت را در چنته دارند. اما این فرصت هیچ‌گاه به زنان داده نشده است . وقتی پیشنهاد می‌شود که زنان در پست‌های مدیریتی قرار بگیرند تاکید می شودکه زنان تجربه ندارند و بهتر است از سطح پایین‌تر شروع کنند و تجربه اندوزی کنند اما درسطوح
پایین‌تر هم این فرصت در اختیار زنان
قرار نمی‌گیرد مثلا وزرا از میان معاونین خود سهمی
برای زنان قائل نیستند. این امکان در پست‌های اجرایی سیاسی مثل استاندار و فرماندار به زنان داده نمی‌شود درحالی که جامعه با اختیار خود به راحتی دست به انتخاب زنان می‌زند یا در برخی از شهرها ما شاهد آن هستیم که یک زن در کنار سایر کاندیداهای مردم برگزیده می‌شود و نمایندگی مردم در مجلس و شورای شهر را
عهده دار می گردد. چرا که جامعه به خوبی ظرفیت و پتانسیل افراد را درک می کند. اما متاسفانه در دولت هیچ‌گاه این درک و رویکرد به معنای واقعی وجود ندارد. امور زنان بیشتر در حد شعار است و در عمل خبری نیست.
* رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، ری و تجریش