روزنامه آفتاب یزد
1396/06/23

واکاوی سخنان اخیر دی میستورا

اظهارات اخیر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه مبنی بر اینکه «مخالفان نظام سوریه باید واقع‌گرا بوده و درک کنند که برنده نیستند و در مقابل حکومت اسد شکست خورده اند» بسیار حائز اهمیت است. هر چند این اظهارات استفان دی میستورا با واکنش خشمگینانه مخالفان نظام سوریه
روبه رو شد اما باید گفت که اظهارات او
واقع گرایانه بوده است. نکته مهم این است که مخالفان حکومت اسد از یک مبنای مشترک و واحدی برخوردار نیستند و به همین دلیل هر روز با یک نام تازه و اشخاص جدید خود را مطرح می‌کنند.
در حال حاضر سه تجمع کلی مخالفان سوری در قاهره، ریاض و مسکو وجود دارد ولی
هیچ کدام از این سه گروه یکدیگر را قبول ندارند و
در میان آنها ترکیب افراد و گروه‌ها در حال تغییر است و اختلافات زیادی بین آنها وجود دارد. در سطح میدانی هم مشاهده می‌شود که چهار تا پنج منطقه بدون درگیری در سوریه ایجاد شده است. اگر مخالفان سوری قادر بودند کاری بکنند قطعا ایجاد مناطق بدون درگیری را نمی‌پذیرفتند. اگر آنها توان لازم
را داشتند از مناطقی در اطراف دمشق عقب نشینی
نمی‌کردند و نمی‌پذیرفتند که به ادلب
منتقل شوند. اگر این مخالفان قدرت داشتند حاضر نمی‌شدند که از مناطقی در لبنان خارج شده و به مناطق پیرامون دیر الزور بروند. بنابراین تمام این علائم شکست‌های پی در پی
مخالفان اسد است و تمام این شکست‌ها از
زمانی آغاز شد که حلب آزاد گشت. با آزادی حلب همه این سلسله شکست‌های مخالفان آغاز شد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها هم تا حدودی از سرنگونی نظام سوریه احساس عجز و شکست می‌کنند چون تاکنون هر چه به مخالفان سوری اسلحه داده و از آنها حمایت کرده‌اند به نتیجه نرسیده‌اند. براساس آنچه بیان شد گروه‌های مختلف مخالف نظام سوریه هیچ سودی از ادامه درگیری نظامی نخواهند برد. در واقع اصرار مخالفان بر حصول دستاوردهای مهم میدانی بی‌نتیجه است و این گروه‌ها باید به راه حل‌های سیاسی و مصالحه با دولت سوریه تن بدهند. هر چند در روند سیاسی نیز دولت سوریه به خاطر پیروزی‌های میدانی دست بالاتری را خواهد داشت ولی
به هر حال می‌توان امیدوار بود که مخالفان سوری با پذیرفتن شکست خود در عرصه میدانی به روند سیاسی تن بدهند و با حضور سازمان ملل و کشورهای بانفوذ، این روند سیاسی به یک تحول مهم برای حل و فصل بحران سوریه تبدیل شود.