روزنامه آفتاب یزد
1396/06/23

هم معیشت
1- چند روز پیش روزنامه اصلی محافظه‌کاران وطنی، در مورد حاشیه حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی و ممانعت از ورود زنان ایرانی نوشت که مباحث در گرفته صرفا ترفند رسانه‌های اصلاح طلب است تا مشکلات معیشتی مردم در حاشیه قرار گیرد.
2- به نظر می رسد مشکل اصلی محافظه کاران ایران از همین جا نشات می گیرد.یعنی هیچ انگاشتن
نیمی از جامعه و محصور و تخفیف نمودن دغدغه آنان به مشکل حضور چند زن در ورزشگاه.بهرحال عاقلان و بالغان نیک
می دانند زنان ایرانی از تلویزیون هم می‌توانند به سادگی تمام فوتبال های ملی و باشگاهی را تماشا نمایند اما اصرار بر حضور در ورزشگاه یک نشانه و شاخص است که باید به آن احترام گذاشته شود.با توجه به مطالب نشریه مذکور
می توان اثبات کرد...
چقدر مدعیان اصولگرایی در کشور از درک حقایق مغفول و عاجز هستند و نمی توانند بدیهیات جامعه را تجزیه و تحلیل کنند.
3- پیش از این بارها گفته و نوشته شد که نیک است
محافظه کاران به جای مانع تراشی برای دولت و رئیس جمهور
حسن روحانی، فکری به حال شرایط «زار» خود کنند.
رسانه های مختلف اصولگرایی ویترین تفکرات این جریان هستند و نوشته های نشریه فوق در مورد زنان عمق خطا و شکاف را هویدا می کند؛خطا در تحلیل و شکاف با جامعه.
4- بدتر آنکه رسانه های مذکور در خطایی استراتژیک برای تخطئه مطالبات زنان، دست به دو قطبی زنان - معیشت
می زنند.یعنی نباید به مطالبات زنان پرداخت چرا که مردم در فقر هستند!اما پرسش اینجاست موضوع مهم زنان
چه ارتباطی با مشکلات معیشتی مردم دارد؟هر کدام
در جای خود قابل بررسی و شایسته رسیدگی است.
5-نکته جالب و پایانی برای این وجیزه موجز،تجربه شکست خورده محافظه کاران در این زمینه است.
در انتخابات سالجاری رسانه ها و کاندیداهای اصولگرا تا توانستند دوقطبی هایی را ساختند که یک طرف آن
بحث های پوپولیستی حول محور معیشت مردم بود.
به طوریکه گویی حتی مردم نباید نفس بکشند چون فقر وجود دارد.نتیجه آن شد که می بینید. فلذا شایسته است رسانه های اصولگرا این خطا را مجددا مرتکب نشده و از شکست اخیر خود درس بگیرند. اگر ادعاهای آنان درست بود و مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها ناچیز و بی‌اهمیت، اکنون کاندیدای مورد حمایت آنان رئیس‌جمهور بود نه حسن روحانی. جامعه هم معیشت می‌خواهد هم عزت هم امنیت و هم احترام. نمی شود اقتصاد را سامان داد اما به خواسته برخی از اقشار جامعه بی‌تفاوت و خود را جزیره جدا از مردم و مسئولان ندانیم.