روزنامه تجارت
1396/06/23

معماري راه، عامل کاهش تلفات جاده اي

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با تاکيد بر اينکه طرح معماري‌راه در صورت تصويب مي‌تواند به عنوان دستوکار جديدي براي تمامي‌راه‌هاي کشور باشد، مي‌گويد: با تصويب و اجرايي شدن معماري راه، فصل جديدي در سياستگذاري‌هاي کلان حوزه راه گشوده مي‌شود.
محمد شکرچي‌زاده درباره‌ايده معماري‌راه و طرحي که در وزارت راه و شهرسازي با ايده عباس‌آخوندي شکل گرفت، نکاتي را مطرح کرد.شکرچي‌زاده گفت: با توجه به اينکه در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، بخش‌هاي معماري و شهرسازي در کنار بخش‌هاي مختلف حمل و نقل وجود دارد، مرکز در ابتداي آغاز مطالعات طرح معماري راه که توسط مشاوري از دانشگاه شهيد بهشتي در حال انجام است، پيشنهادات خود را ارايه کرد. مطالعات و ارايه طرح توسط مشاوران طي جلساتي در وزارت راه و شهرسازي در حال انجام است.رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که معماري‌راه، پيونددهنده حوزه شهرسازي و همچنين حمل و نقل است، گفت: زيبايي و ايمني در بحث معماري راه دو موضوع جداناشدني از يکديگر هستند که در موضوع زيبايي و ايمني، معماري به کمک موضوعات فني و مهندسي مي‌آيد و آنها را تکميل مي‌کند.
استاد دانشگاه تهران تصريح کرد: در بحث سفر، با توجه به اهميتي که موضوع گردشگري پيدا مي‌کند و نقشي که گردشگري و رونق آن در اقتصاد کشور ايفا مي‌کند راه‌ها را بايد به عنوان جزوي از عناصر تشکيل‌دهنده سفر درنظر گرفت که مي‌توانند با ساخت اصولي و تامين‌کردن نياز مسافران خود به جزيي از عناصر تشکيل‌دهنده سفر تبديل شوند.شکرچي‌زاده با تاکيد بر اينکه معماري‌راه، پيونددهنده دو حوزه مهم شهرسازي و حمل و نقل است، گفت: با توجه به اهميتي که بحث گردشگري در اقتصاد کشور ايفا مي‌کند و تمرکزي که در اين حوزه در حال انجام است همچنين بحث امنيت راه‌هاي کشور، بايد با ساخت و بهسازي راه‌هاي کشور، راه‌ها خود به بخشي از سفر تبديل شوند.
وي تصريح کرد: رضايتمندي مردم از راه‌هاي کشور بسيار مهم بوده و در کنار موضوع مهم ايمني و مباحث زيبايي‌شناسانه در معماري راه موردتوجه قرار گرفته است.رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با تاکيد بر اين مطلب که بايد در معماري راه به اصول و مباني معماري به ويژه در راه‌هاي جديد الاحداث توجه داشته باشيم، گفت: در کنار توجه به موضوع معماري راه براي راه‌هاي جديدالاحداث، براي راه‌هايي که قبلا ايجاد شده نيز بايد اصول و مباني معمارانه و زييابي شناختي موردتوجه قرار بگيرد.شکرچي‌زاده افزود: اگر در احداث و بهسازي راه‌هاي کشور اصول و مباني معمارانه ناديده گرفته شود علاوه بر ناديده گرفتن امنيت مي‌تواند موجب خستگي بيش از اندازه مسافران و رانندگان را ايجاد کند و در چنين شرايطي، آمار تصادفات بالا مي‌رود.
وي با اشاره به اينکه در جلسه اخير شوراي‌عالي فني، بحث معماري‌راه مورد بررسي قرار گرفت و با انجام اصلاحاتي پيشنهاد شده از سوي شوراي‌عالي فني، توسط مشاور طرح در دست تکميل است، گفت: مقرر شد تا يکسري اصلاحاتي روي طرح ارايه شده معماري راه توسط مشاور طرح انجام بگيرد تا بعد از موافقت نهايي به تصويب برسد.شکرچي‌زاده همچنين، گفت:آنچه که مهم است اين است که مشاور طرح، علاوه بر مباحث فني و مهندسي، ايمني به مقوله طراحي نيز توجه کند. زيرا معماري راه، فصل جديدي در سياستگذاري‌هاي حوزه کلان راه مي‌گشايد که‌اميدواريم در آينده نيز تداوم پيدا کند.شکرچي‌زاده همچنين در پاسخ به اين پرسش که تجربه‌هاي تاريخي در معماري راه تا چه‌اندازه کارساز خواهد بود؟ گفت: تدوين دستورالعمل يکپارجه براي معماري راه‌هاي کشور از ۱۰‌ها سال قبل که راهسازي در کشور مطرح بوده مورد توجه ويژه قرار نگرفت. ممکن است سلايقي آن هم به صورت موردي در برخي از راه‌هاي کشور اعمال شده باشد اما به صورت يک سرفصل و به صورت يکپارچه و دستور کار براي تمامي‌راه‌هاي کشور وجود نداشته است.
وي ادامه داد: اما با تصويب طرح، اجرايي شدن آن به صورت دستورکار در خواهد آمد. ممکن است که در ابتداي کار نيز مقاومت‌هايي در اين رابطه وجود داشته باشد اما بالاخره اين دستورکار، جا خواهد افتاد.شکرچي‌زاده همچنين يادآور شد: در راه‌هاي موجود کشور، همچون، راه‌هايي که از مسيرهاي کوهستاني رد شده‌اند و يا راه‌هايي که از جنگل‌ها و مناطق سرسبز عبور کرده‌اند عموما شاهد هستيم که جنبه‌هاي زيباشناختانه در آنها رعايت شده است. اما راه‌هايي که در دشت‌ها وکوير بوده‌اند نيز عموما فاقد اِلمان‌هاي معمارانه هستند.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: آنچه که در بحث معماري راه، بايد موردتوجه قرار گيرد اين مطلب است که در راه‌هايي که هيچگونه عناصر کمک‌دهنده براي معماري راه از جمله محيط زيست مناسب وجود ندارد چگونه بايد راه‌هايي ايجاد کرد که خلاقانه باشند و بتواند راه را از لحاظ زيبايي‌شناختانه موردتوجه قرار دهد اين مطلب است که موردتوجه است و در فاز جديد معماري راه انجام خواهد شد.شکرچي‌زاده افزود: راه‌هاي قديمي‌ما از جمله راه‌هايي که به سمت شمال کشور و يا مناطق کوهستاني وجود دارند راه‌هايي هستند که زيبا هستند اما متاسفانه تقارني بين زيبايي و ايمني وجود ندارد. بسياري از راه‌هاي قديمي‌از نظر ايمني در شرايط مطلوبي قرار ندارند و ما شاهد تصادفات و تلفات جاني در راه‌هاي کشور هستيم.
وي تاکيد کرد: در معماري راه‌ايمني فداي زيبايي نمي‌شود.شکرچي‌زاده همچنين گفت: به عنوان مسئول مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اينکه اين مطلب موردتوجه وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است بسيار خرسندم و اميدوارم مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي نيز هرگونه کمکي که بتواند در اين راستا انجام دهد.
جان باختن 3 هزار و 756 تن در حوادث رانندگي طي سه ماهه نخست سال جاري
سازمان پزشکي قانوني کشور اعلام کرد در سه ماهه نخست سال جاري 3 هزار و 756 تن در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند که اين تعداد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1395)با تلفات 3هزار و 949 تن، 4.9 درصد کاهش داشت . به گزارش ايرنا، در بهار امسال از کل تلفات حوادث رانندگي 2هزار و 964 تن مرد و 792 تن زن بودند.براساس گزارش اين سازمان در پنج سال گذشته(1391 تا 1395) 919 هموطن در حوادث رانندگي اتوبوس‌هاي مسافربري جان خود را از دست داده‌اند.