روزنامه اعتماد
1396/06/23

7 استان متوليان تازه خود را شناختند

آرين افخمي
نخستين دور انتصاب استانداران جديد در دولت دوازدهم ديروز انجام شد و استانداران هفت استان با راي اعضاي هيات دولت مشخص شدند. در جلسه ديروز هيات دولت به رياست رييس‌جمهور روحاني، با راي اعتماد هيات وزيران محمدعلي نجفي استاندار البرز، محمدمهدي مروج‌الشريعه استاندار خراسان‌جنوبي، اسماعيل تبادار استاندار فارس، عبدالمحمد زاهدي استاندار قزوين، علي‌محمد احمدي استاندار كهگيلويه‌وبويراحمد، سيدموسي خادمي استاندار لرستان و فريدون همتي استاندار هرمزگان شدند. در ميانه‌هاي راه دولت قبل بود كه همراه نبودن برخي استانداران با سياست‌هاي دولت روحاني اعتراضاتي را به وجود آورد و چند استاندار تغيير كردند اما همچنان نسبت به عملكرد برخي استانداران انتقاداتي وجود داشت و همين باعث شد با آغاز كار دولت جديد، وزير كشور از احتمال تغييرات و جابه‌جايي‌هاي در ميان استانداران خبر دهد. حالا با مشخص شدن استانداران جديد هفت استان، سه نفر از آنها جديد هستند و چهار استاندار جابه‌جا شده‌اند. با وجود بسياري از تلاش‌ها و توصيه‌ها براي حضور بانوان در