روزنامه اعتماد
1396/06/23

سكوت عارفانه

گروه سياسي| محمدرضا عارف به واسطه دو مسووليت مهمش اين روزها كم مورد انتقاد بدنه اصلاح‌طلبان قرار نگرفته است. هم رييس فراكسيون اميد است و هم رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه خيلي‌ها از ضرورت بازسازي و تغيير آن سخن مي‌گويند. بدنه اصلاح‌طلبان منتظرند تا عارف درباره اين دو مسووليت خودش و فراز و فرودهايي كه داشته است به آنها توضيح بدهد. ديروز ديدار او با اعضاي تشكل دانشجويي انجمن وفاق و توسعه دانشگاه شيراز بهانه خوبي بود تا او به بخشي از اين انتقادات پاسخ بدهد و حرف‌هاي مهمي درباره ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، هويت و انسجام اصلاح‌طلبان، عملكرد فراكسيون اميد و مساله حصر بيان كند. به گزارش اميدنامه، عارف با نگاهي به گذشته گفت:  ذات اصلاح‌طلبي با تحريم و كنار كشيدن از انتخابات ميانه‌اي ندارد. راهبرد ما در دهه 90 حضور فعال و جدي در انتخابات مهم است و به هيچ‌وجه با صندوق راي قهر نخواهيم كرد. عارف با بيان اينكه جوانان اصلاح‌طلب در راه رسيدن به آرمان‌هاي خود هزينه‌هاي بعضا سنگين متحمل شدند، به انصراف خود در انتخابات سال 92 كه مورد سوال يكي از حاضرين در جلسه بود اشاره كرد و گفت: تصميمي كه در انتخابات سال 92 گرفته شد بيانگر ظرفيت گفتمان اصلاحات بود و نبايد آن را معطوف به فرد خاصي كرد البته آن تصميم در شرايط برد گرفته شد كه تصميم منطقي و درستي بود.
رييس فراكسيون اميد، وحدت و انسجام جريان اصلاح‌طلب را يك اصل مهم براي ادامه حضور اين جريان در فضاي سياسي ايران دانست و گفت: بايد يك صدا از داخل جبهه اصلاحات شنيده شود، به همين دليل در انتخابات مجلس دهم تصميم گرفته شد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، شوراي مشورتي آقاي خاتمي و شوراي مشورتي گروه اميد در قالب ساز و كار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعاليت كنند كه شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان برخلاف تصور برخي دوستان نه‌تنها باعث تضعيف احزاب نشد بلكه فرصتي را براي تقويت احزاب فراهم كرد و برخي احزاب اصلاح‌طلب با توسعه و گسترش فعاليت‌هاي خود رو به‌رو شدند. در مقطع فعلي متاسفانه با جعل برخي گفتمان‌ها به دنبال فروپاشي شوراي عالي اصلاح‌طلبان هستند كه البته موفق نخواهند شد و جريان اصلاحات با ساز و كاري كه انديشيده مي‌شود بايد انسجام و وحدت خود را حفظ كند.
براي انسجام جريان اصلاح‌طلب سكوت مي‌كنم
عارف با هشدار به افرادي كه با برخي اظهارنظرها به دنبال ناديده گرفتن هويت اصلاح‌طلبي هستند، تاكيد كرد: فعلا براي حفظ انسجام جريان اصلاح‌طلب در برابر برخي اظهارنظرهايي كه به دنبال عبور از هويت اصلاح‌طلبي و فروپاشي وحدت و انسجام هستند سكوت مي‌كنم ولي در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اين‌گونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.
رييس فراكسيون اميد تاكيد كرد: تركيب شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و ساز و كار آن وحي منزل نيست به همين دليل علاوه بر تعيين كارگروه ارزيابي عملكرد و پيشنهاد اصلاح در ساختار و روند فعاليت‌ها از حدود 60 نخبه اصلاح‌طلب كه بعضا از منتقدان شوراي عالي بودند در قالب پرسشنامه‌هايي نظرخواهي شده است كه تداوم فعاليت اين شورا و تغييرات احتمالي در ساز و كار آن با استفاده از تجميع اين نظرات انجام خواهد شد. وي به نقش كليدي آقاي خاتمي و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در پيروزي‌هاي چند سال اخير جريان اصلاحات اشاره كرد و گفت: منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و روستا بايد به وعده‌هاي خود عمل كنند. به ويژه اصلاح‌طلباني كه در اين دو نهاد مردمي حضور دارند بدانند كه عملكردشان زير ذره‌بين است. عارف با اشاره به ليست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس دهم، گفت: در انتخابات مجلس دهم رويكرد اصلي ما همراهي با جريان حامي دولت بود به همين دليل در آن انتخابات به دنبال ائتلاف با جريان حامي دولت بوديم با وجود اينكه قابل پيش‌بيني بود كه برخي از افراد حاضر در ليست در مجلس راه‌شان را از ما جدا خواهند كرد ولي پيش‌بيني نمي‌كرديم كه برخي از آنها در مجلس رودرروي ما قرار بگيرند.
چرا به مردم توهين مي‌كنيد؟
وي با انتقاد از برخي تعابيري كه نسبت به ليست اميد شوراي شهر تهران صورت گرفت، گفت: مردم به احترام گفتمان اصلاحات به تمامي 21 نفر ليست اميد راي دادند، چرا با برخي اظهارنظرها به مردم توهين مي‌كنيد و زمينه بي‌اعتمادي به گفتمان اصلاحات را فراهم مي‌كنيد؟ رييس فراكسيون اميد به عملكرد اين فراكسيون اشاره كرد و با بيان اينكه در سال اول فعاليت فراكسيون اميد جهت‌گيري اصلي انسجام‌بخشي بود، گفت: در سال دوم فعاليت فراكسيون اميد به دنبال عملياتي كردن برنامه‌هاي وعده داده شده به مردم هستيم تا در پايان فعاليت مجلس دهم كارنامه قابل قبولي براي ارايه به افكار عمومي داشته باشيم. عارف با اشاره به بخشي از عملكرد فراكسيون اميد، يادآور شد: حضور نمايندگان فراكسيون اميد در كميسيون ماده 10 احزاب، هيات نظارت بر مطبوعات و هيات نظارت بر انتخابات شوراها دستاورد كمي براي جريان اصلاح‌طلب نيست چه بسا در نبود افراد عضو فراكسيون اميد در اين مجامع مجوز برخي احزاب اصلاح‌طلب، مطبوعات و رسانه‌هاي مرتبط با اين جريان و نيز صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب با چالش جدي رو به رو مي‌شد.
وي با تاكيد بر اينكه فراكسيون اميد بايد از سرمايه اجتماعي به دست آمده مراقبت كند از جوانان خواست در مجامع مختلف و در فضاي مجازي مطالبات جدي و منطقي از فراكسيون اميد را مطرح كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان در پاسخ به سوالي درخصوص مساله حصر گفت: اگر جريانات سياسي به دنبال امتياز‌گيري از حل مساله حصر باشند بايد بگويم در حل اين موضوع كه مطالبه جدي جامعه است، موفق نخواهيم شد. فعاليت‌هاي خوبي براي رفع حصر در فضاي غير رسانه‌اي صورت گرفته كه اميدوارم با حل اين مساله نگراني‌هايي كه براي سلامتي محصورين در بين بزرگان و بدنه جامعه وجود دارد، رفع شود.