روزنامه آرمان امروز
1396/06/23

حصر با درخواست رئیس قوه‌قضائیه بود

دیروز جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه به بسیاری از سوالات پاسخ داد. سردار حسین نجات گفت: حصر سران فتنه با درخواست رئیس قوه‌قضائیه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک‌نفر هم با آن مخالفت نکرد. جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه از چندماه قبل یک جریان سازماندهی‌شده و یک کمیته‌ برای احیای جریان فتنه و ملتهب‌کردن فضای سیاسی کشور تشکیل شده که می‌خواهد جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد، امنیت ملی را خدشه‌دار کرد و در مردم ایجاد انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود، و حالا می‌خواهند از موضع طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند. وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چندماه آینده دارند، افزود: من در این سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با این افراد خواهم پرداخت.
اردوکشی‌های خیابانی
سردار نجات با بیان اینکه شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباشند، اظهار داشت: همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هوادارانمان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکست خوردیم، باید با مطرح‌کردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد، در واقع پیروزی ماست و می‌توانیم مطالبات بعدی را هم مطرح کنیم.
ادامه صفحه 11