روزنامه جهان صنعت
1396/06/23

خاله‌بازی دارا و سارا یا برجام سابق!

هومن جعفری- این روزها صحبت بر سر این است که اگر آمریکا از برجام کنار بکشد، چه بکنیم؟
پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
1- عین گروه‌های تلگرامی رفتار کنیم‌. همه با هم لفت بدهیم بعد یک گروه جدید راه بیندازیم آمریکا را اد نکنیم‌! اسمش را هم بگذاریم هرجام‌! یعنی هرکی جام می‌خواد بیاد‌!
2- ما هم لفت بدهیم‌، آمریکا را هم بلاک کنیم‌! هر کس هم ما را مجددا به گروه اد کرد‌، ریپورتش کنیم‌!
3- برجام را به هم بزنیم‌، آمریکا را تحریم کنیم‌، اگر موگرینی خواست بیاید ایران هم ممنوع‌السلفی‌اش کنیم‌!
4- به اتحادیه اروپا 48 ساعت فرصت بدهیم تا سفرای آمریکا را از خاک این کشور بیرون کند‌. اگر این کار را نکردند‌، 48 ساعت بیشتر بهشان فرصت دهیم‌. تجربه ثابت کرده مردم ایران بیشتر از 72 ساعت چیزی یادشان نمی‌ماند‌!
5- فعالیت‌های هسته‌ای خود را ادامه بدهیم‌، برجام را هم بی‌خیال شویم‌. اگر کشورهای دیگر خواستند در گروه بمانند اسم گروه را به خاله‌بازی دارا و سارا تغییر دهیم و لفت داده در افق محو شویم‌.
6- به اتحادیه اروپا‌، چین و روسیه هشدار دهیم اگر آمریکا را مثل بچه آدم برنگردانند داخل گروه‌، از بین آقایان سعید جلیلی‌، کوچک‌زاده و رسایی‌، هر سه نفر را به قید قرعه به عنوان نمایندگان ایران در هیات بازبینی برجام منصوب می‌کنیم‌. خودشان در جا ترمز ترامپ را می‌کشند هیچ‌، با پس‌گردنی برش می‌گردانند داخل گروه‌!
7- در گروه می‌مانیم و لفت نمی‌دهیم اما در جواب تمام صحبت‌های دیگر اعضای گروه سکوت کنیم‌. هر کس هم پی ام داد بلاکش کنیم‌. استوری‌مان را هم یک عکس از انگری بردز بگذاریم که بفهمند اوضاع کیشمیشی است نزدیک نشوند‌!
طبیعتا همه این پیشنهادات در فضای تلگرامی مطرح شده‌. اگر آقای ظریف و دوستان دیگر در وزارت امور خارجه نیاز به راهنمایی‌های بنده در فضای اینستاگرامی هم داشتند‌، پی ام بدهند در خدمتیم‌!