روزنامه اعتماد
1396/06/22

نرخ رشد بهار 5/5 درصد

گروه اقتصادي| نرخ رشد اقتصادي امسال هم مثبت است اما از شتاب رشد آن نسبت به سال قبل كاسته شده است. به صورتي كه در سه ماهه نخست سال جاري رشد اقتصاد كشور 5/5 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شد. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه برآوردها حكايت از آن دارد كه رشد اقتصادي در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص توليدات كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه ماهه ابتداي امسال 5/5 درصد رشد دارد. پيمان قرباني در گفت‌وگو با مهر با تاكيد بر اينكه ورود اقتصاد ايران به دوره رونق غيرتورمي، قابل انكار نيست، گفت: مطابق تعاريف استاندارد، در مرحله‌بندي چرخه‌هاي تجاري، تجربه رشد اقتصادي منفي در دو فصل متوالي، به عنوان ركود اقتصادي و در مقابل حصول به رشد مثبت در دو فصل متوالي تحت عنوان رونق اقتصادي طبقه‌بندي مي‌شود؛ بر همين اساس، بررسي رشد اقتصاد و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاكي از اين است كه رشد اقتصادي براي تمامي فصول سال مثبت و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز در يك مسير فزاينده، از 8/1- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتيب به 9/3، 4/5 و 6/5 درصد در فصول دوم تا چهارم اين سال رسيد كه در مجموع، حاكي از ورود اقتصاد به دوره رونق است. معاون اقتصادي بانك مركزي افزود: همچنين از آنجا كه طي دوره مذكور، نرخ تورم كاهش يافته است، رونق ايجاد شده غيرتورمي بوده است؛ در حالي كه، انتقاداتي هم كه در اين خصوص مطرح شده، عمدتا به دليل عدم توجه انتقادكنندگان به مفاهيم و تعاريف مرسوم در خصوص رونق و ركود بوده است. قرباني در پاسخ به اين سوال كه تعيين مراحل رونق و ركود اقتصادي، بر چه مبنايي صورت مي‌گيرد، تصريح كرد: تعيين مراحل رونق و ركود در ادوار تجاري، بر اساس ارقام رشد­ كل صورت مي‌گيرد و احيانا عملكرد يك يا چند فعاليت يا زيربخش خاص، چه از بابت تبيين دوره‌هاي ركودي و چه از منظر تعيين دوره‌هاي رونق، ملاك طبقه‌بندي مزبور نيست. وي در پاسخ به اين سوال مهر كه آيا با توجه به داده‌هاي موجود، امكان تداوم رشد مثبت اقتصادي در سال جاري نيز وجود دارد، تاكيد كرد: نگاهي به برخي شاخص‌هاي پيش‌نگر نظير شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و نيز گزارش عملكرد شركت‌هاي بورسي، به خوبي نشان مي‌دهد كه رشد مثبت و مناسب اقتصادي در فصل اول سال جاري نيز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمي‌شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: شاخص توليدات كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه ماهه اول سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 5/5 درصد رشد داشته؛ ضمن اينكه عملكرد فروش شركت‌هاي منتخب بورسي در ۱۵ رشته فعاليت مختلف طي سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3/29 درصد رشد را نشان مي‌دهد؛ به نحوي كه در فصل اول سال جاري، تنها رشد فروش ۲ گروه از ۱۵ رشته فعاليت منفي بوده است، در حالي كه در فصل مشابه سال گذشته، عملكرد رشد فروش ۸ رشته فعاليت منفي بوده است. قرباني ادامه داد: دستاورد خروج از ركود در حالي تحقق يافته كه نرخ تورم در سطح يك‌رقمي محقق شده است؛ به اين معنا كه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با كاهش   8/2 واحد درصدي نسبت به رقم سال قبل يعني 9/11 درصد، به 1/9 درصد رسيده است كه نشان مي‌دهد رشد اقتصادي 5/12 درصدي سال ۱۳۹۵ بدون هزينه‌هاي تورمي حاصل شده است. اين مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: آخرين تحولات شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، همچنان كنترل تورم در سطوح هدف‌گذاري شده را نشان مي‌دهد؛ لذا عملكرد رشد اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت و همچنين نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد كشور از دوره ركود تورمي و ورود به دوره رونق غيرتورمي است. مركز آمار ايران چهارشنبه (۱۵ شهريورماه) رشد اقتصادي فصل بهار را بدون نفت ۷ درصد و با نفت 5/6 درصد اعلام كرده است.