روزنامه ابتکار
1396/06/22

« ابتکار» چالش جریان های سیاست با چهره های جدید خود را بررسی می‌کند وارثان ناخلف سیاست

نسترن فراهانی
بعد از ماجرای انتصاب‌های مدیران بازنشسته و به روی کارآمدن برخی مدیران جوان ولی کم تجربه که موجب نگرانی فعالان سیاسی در کشور شده بود حالا موضوعی جدید مطرح شده است که زمینه نگرانی بسیاری را در هر دو جریان سیاسی به وجود آورده و آن وارثانی هستند که به عقیده برخی نه تنها ریشه دار نیستند بلکه موفق شده اند طی دهه‌های اخیر با زد و بندهای مختلف خود را وارد عرصه سیاسی کشور کنند.
تقریبا سال‌ است که نگرانی‌های متعددی در هر دو جریان سیاسی به وجود آمده که تا امروز ادامه و عواقب متعدد و البته ناگواری برای آنها در عرصه سیاسی به همراه داشته است. موضعی که می توان آن را وارثان ناخلف هر دو جریان سیاسی نامید. پدیده‌ای که تا امروز لطمه‌های بسیاری را به هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا وارد کرده است. گاهی این تبعات ریزش نیروهای ارزشمند در جریان اصولگرا بوده یا آسیب های دهه 80 را به اصلاح‌طلبان وارد کرده‌اند. با این حال همچنان این گروه‌ها در عرصه سیاست درحال فعالیت هستند و همچنان هیچ یک از طیف‌ها و تشکل‌های سیاسی موفق نشده‌اند آنها را از جریان‌های سیاسی جدا کنند و حتی بعضا تلاش‌ها و هش