روزنامه آرمان امروز
1396/06/22

شهردار تهران گزارش دهد

قانون تشکیلات و وظایف شوراها مقرر کرده که شوراها هر 6ماه یک‌بار یک گزارش مالی به شهروندان بدهند که البته این امر تا کنون به اجرا درنیامده است. از سویی دیگر، اعضای شورای پنجم در انتخابات به مردم قول دادند وقتی شهرداری را تحویل گرفتند، وضعیت آن را ثبت کنند و تراز مالی، موجودی‌ها، دارایی‌ها و مسائل مختلف را تحت عنوان گزارشی به مردم ارائه کنند. با وجود تلاش مستمری که اعضای شورا در 4ماه گذشته داشتند، اما مشاهده شد گزارش‌هایی که می‌رسد، با یکدیگر متفاوت است و از این رو به‌صورت رسمی در شورا مشخص نشد که شهرداری چه میزان املاک، دارایی و بدهی دارد، یا وضع بودجه شهرداری چگونه است. در این راستا اعضای شورا 10شاخص را احصا کرده‌اند که اگر اطلاعات به‌خوبی فراهم شود، این 10شاخص می‌تواند شهردار را در ارائه گزارش عملکرد 12سال گذشته کمک کند. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که روشن شود عملکرد شهرداری از شورای چهارم به شورای پنجم و از شهردار گذشته به شهردار فعلی چه وضعیتی داشته است. در این راستا اگر شورا 6ماه دیگر براساس ماده70 قانون شوراها به مردم گزارش وضعیت مالی بدهد، می‌تواند این عملکرد را مبنا قرار داده و ثبت و ضبط کند تا اختلاف نظرات موجود ساماندهی شود. بدین جهت از شهردار نیز خواستیم که این سنت حسنه، الزام قانونی و نیاز و ضرورت جامعه را که معمول است، انجام دهد. باید خودمان به این امر ملزم باشیم تا وقتی این شورا کارها را به شورای بعد تحویل داد، بگوییم که شورای قبلی شهرداری را با چه تعداد پرسنل، چه مقدار دارایی و چه حجمی از فعالیت‌هایی عمرانی تحویل گرفت و به شورای بعد تحویل داد. در طول 12سال گذشته 113هزارمیلیارد در شهرداری هزینه شده، پس اگر در این 4سال یک‌سوم این هزینه صورت پذیرد و طی آن پیشرفتی حاصل شود، می‌توانیم آمار بدهیم که شهر تهران در این شورا مثلا 10درصد توسعه پیداکرده، یا اگر هم پیشرفتی حاصل نشد، بتوانیم با اتکا به عدد، شاخص و آمار کارشناسی با مردم سخن بگوییم. اکنون ساختار بودجه شهرداری تهران از حیث ادبیات حسابداری و مالی، با آنچه در کتاب‌های درسی وجود دارد، قرینه بوده و در جوامع مالی و حسابداری مشترک است. امروزه مفاهیم درآمد، حقوق صاحبان حساب، هزینه‌های جاری، دارایی‌ها و حقوق سهامداران در عرف بین‌المللی و فضای اقتصادی و مالی کشور مرسوم است، از این رو گزارش شهردار به شورا شروعی خواهد بود بر اینکه ساختار مالی، بودجه و حسابداری شهرداری را با یکی از این شاخصه‌ها بسنجیم. از سوی دیگر اگر بتوانیم ساختار مالی بودجه و حسابداری شهرداری را هرچه بیشتر با حسابداری غیردولتی و شرکتی تطبیق دهیم، در آن صورت درآمد، هزینه و بدهی معانی خاص خود را خواهند داشت. به همین جهت اگر بخواهیم گزارش 6ماهه منتشر کنیم، این گزارش باید محاسبه‌پذیر و مورد بررسی، نقد و دریافت باشد. البته این نکته نیز نباید از نظر دور افتد که ماموریت این طرح صرفا گزارش عملکرد مالی شهردار به شورا جهت ثبت وضعیت شهرداری است.
* عضو شورای شهر پنجم