اهداف و اندیشه‌های هاشمیحسین مرعشی
سخنگوی حزب
 کارگزاران سازندگی

سرنوشت این گونه رقم خورده بود که ملت بزرگ و کشور پهناور ایران در روزهای پایانی سال  1395پدری مهربان، دلسوز، تکامل یافته و مسلط بر امور ایران و منطقه را از دست بدهد. آقای‌ هاشمی رفسنجانی، فرزند راستین اسلام و ایران بود که در پرتو ایمان سرشار خود و با اراده‌ای مصمم و خستگی ناپذیر، عمر پربرکت خود را برای ساختن خود و تحقق آرمان‌های نهضت امام خمینی(ره) به کار گرفت.
آقای‌ هاشمی در طول عمر پربرکت خود، لحظه‌ای از آموختن، رشد و تکامل غفلت نکرد. او چه در دوران طلبگی در حوزه علمیه؛ چه در دوران سخت مبارزه و زندان و مقاومت
چه در دوران پر آشوب و پر ماجرای استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی
چه در دوران سازندگی و چه در دهه‌های اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره در حال مطالعه، آموختن، اندیشیدن و آموزش دادن نیروهای لایق برای اعتلای ایران و اسلام بود. ‌ هاشمی را خداوند،  بزرگ آفریده بود
و او این بزرگی را نه دستمایه‌ای برای تکبر و فخر فروشی بلکه سرمای

منبع خبر:

بلیط اتوبوس