روزنامه آرمان امروز
1396/05/22

نگاه کابینه دوازدهم به نخبگان

پیــــام مـردم در انتخــــابات ۲۹اردیبهشت نشان داد جامعه در زمینه‌های مختلف به‌دنبال تغییر و تحول است. البته این انتظار بجایی بوده که دولت نیز فعال‌تر، چابک‌تر و با سرعت عمل بیشتر از گذشته، توجه بیشتری به خواسته‌های مردم داشته باشد. با توجه به معرفی کابینه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس وزرای پیشنهادی باید افرادی باشند که مقبولیت مردمی داشته باشند و بتوانند تعامل و ارتباط خود را با نخبگان و گروه‌های هدف جامعه ایجاد کنند و توسعه ببخشند و نیز بستری فراهم شود که همه احساس کنند رأی موثری به دولت داده‌اند تا پس از این نیز برای کمک به دولت همیشه در صحنه باشند. اگر این هم‌افزایی پدید آید طبیعتا با یک نگاه ملی کار‌ها و فعالیت‌ها با راندمان بهتر و هزینه کمتری انجام خواهد شد. در این راستا انتظار این بود که حسن روحانی در چینش وزرا افرادی را انتخاب کند که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار باشند. از طرف دیگر وزرای پیشنهادی باید همدل و همراه باشند و نخواهند در هرزمینه‌ای دولت را عقب نگه دارند، بلکه باید با سرعتی هماهنگ در راستای اهداف دولت پیش بروند. کابینه دوازدهم باید با دقت نسبت به برنامه ششم توسعه و برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت عمل کند و این‌طور نباشد که هر وزارتخانه‌ای به‌طور جزیره‌ای و خودمختار عمل کند. در این راستا تعدادی از وزرا از قبل در دولت حضور داشتند و در کار خود نیز موفق بوده‌اند و شاید انتظار مردم نیز همین بود که این افراد در همین مسئولیت‌ها باقی بمانند. در این راستا جامعه انتظار دارد زمانی که بحث حضور همه در دولت مطرح می‌شود، از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام نیز به‌شکلی پررنگ‌تر استفاده شود. البته هنوز هم فرصت وجود دارد، چون وزرای پیشنهادی در مجلس به رأی گذاشته نشده‌اند و خوشبختانه مجلس نیز رویکرد چالشی و حذفی نسبت به دولت نخواهد داشت و اگر پیشنهادی در این راستا داده می‌شود، پیشنهاد اصلاحی است. هراندازه روال کار بسامان‌تر باشد و در این راه دولت به توفیق بیشتری دست یابد، به سود رئیس‌جمهور و مردم خواهد بود. این رئیس‌جمهور است که باید پاسخگوی مطالبات مردم باشد، پس آقای روحانی باید تیمی را انتخاب کند تا بتواند انتظارات مردم را به‌نحو مطلوبی پاسخ دهد. امید است با هماهنگی و مساعدتی که مجلس با دولت خواهد داشت، کابینه بتواند با کمترین مشکلی به فعالیت خود بپردازد.
ادامه همین‌صفحه