روزنامه ایران
1396/05/22

جیره قانونی برای شهروندان محترم معتاد!

«ایران» از طرح نمایندگان مجلس برای مدیریت توزیع مواد مخدر گزارش می‌دهد
جیره مخدرهای قانونی برای شهروندان محترم معتاد
معنای توزیع تریاک دولتی چیست؟

حمیدرضا بازگشا

مصرف مواد مخدر و اعتیاد ایرانیان به این افیون از دوران صفویه با کشت خشخاش آغاز شد و بتدریج دامنه و گستره آن علاوه بر دربار به شهرها و روستاهای کشور نیز سرایت کرد؛ البته برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بشر از همان دوران ابتدایی با یافتن گیاه‌هایی تسکین بخش با مواد مخدر برای تسکین آلامش آشنا شد.
 هر چند که طی مقطع کوتاهی در دوران صفویه کشت خشخاش ممنوع شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد و در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رسید؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت‌الله خلخالی نخستین حاکم شرع جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی در این راستا انجام داد و قوانین اعدام نیز برای سوزاندن ریشه این بلای خانمانسوز تصویب و اجرایی شد اما آمارها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از روش‌های انجام شده نتوانست به منزله سدی محکم در برابر معتاد نشدن ایرانیان به شمار رود. به

منبع خبر: