روزنامه ایران
1396/05/22

اولویت برنامه‌محوری بر شخص‌مداری در چینش تیم اقتصادی

کارشناسان بر ضرورت انسجام وزیران کابینه تأکید کردند
اولویت برنامه‌محوری بر شخص‌مداری در چینش تیم اقتصادی
اشتغال، رونق تولید، جذب سرمایه خارجی، کنترل تورم و رشد اقتصادی مهم‌ترین اولویت‌هاست

گروه اقتصادی/ با رونمایی و معرفی اعضای کابینه دوازدهم بخصوص تیم اقتصادی دولت، کارشناسان و اقتصاددانان این ترکیب را مورد ارزیابی قرار دادند. در ترکیب اصلی تیم اقتصادی دولت شاهد تغییر وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هستیم و قرار است در دولت دوازدهم مسعود کرباسیان وظایفی را که علی طیب‌نیا در دولت یازدهم برعهده داشت انجام دهد.
برخی کارشناسان افرادی را که به عنوان  وزیر  و اعضای تیم اقتصادی انتخاب و معرفی شده‌اند مناسب می‌دانند و معتقدند یکی از منسجم‌ترین تیم‌ها به مجلس معرفی شده است. برخی دیگر نیز عدم تغییر گسترده در ترکیب تیم اقتصادی دولت را به فال نیک گرفته‌اند و اعتقاد دارند در صورتی که روند دولت یازدهم در دولت دوازدهم تداوم یابد، می‌توان شاهد بهبود پایدار شرایط اقتصادی بود. در مقابل برخی اقتصاددانان

منبع خبر: