روزنامه ایران
1396/04/26

تاریخ، قربانیِ ساخت وساز شهری

تاریخ، قربانیِ ساخت وساز شهری شهرداری ابرکوه لوله‌های فاضلاب را  داخل «کوشک قاجاری» برد ص    17