نمایندگان به خواست مردم احترام بگذارند

می‌توان در یکی از صفحات تاریخ از بهار 96، به عنوان فصلی پر انتخابات یاد کرد. موسمی که در آن ملت ایران با حضور در دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا به امید و اعتدال آری گفتند و سرنوشت خود را با حرکت در مسیر میانه روی اینگونه رقم زدند. حال سومین انتخابات نیز امروز برگزار خواهد شد
و تقدیر آن نه به دست آراء مستقیم مردم که توسط وکلای آن‌ها در بهارستان تعیین خواهد شد.
انتخابات هیئت رئیسه مجلس را می‌توان آزمونی پنداشت برای بهارستانی ها در خانه ملت که آیا پیام رای مردم در بیست و نهمین روز از اردیبهشت‌ماه را شنیده اند؟ یا خیر؟
پیام مردم ایران در 29 اردیبهشت سال جاری مشخص و حاکی از آن بود که خواهان اعتدال و میانه روی هستند و تندروی و رادیکالیزم را برنمی‌تابند، به سیاست‌هایی که مرگ و نیستی و نابودی دیگران را آرزو کند، تمایلی ندارند و در مجموع خواهان اعتدال هستند؛ علی‌القاعده اگر نمایندگان مجلس دهم مترصد آن باشند تا خواست و اراده موکلین خود را در نظر بگیرند؛ مشخص است که برای انتخاب اعضاءهیئت رئیسه باید نمایندگانی را برگزینند که به طور مشخص در همان دایره اعتدال و میانه روی حضور دارند. اما اگر نخواسته باشند، ببینند که موکلین شان چه می‌خواهند و خواستار آن باشند که بر حسب موضع گیری‌ها و
زد و بندهای سیاسی دست به انتخاب بزنند، امری
است علیحده و دوباره تندروهای اصولگرا را وارد هیئت رئیسه مجلس خواهند کرد. اما به هر حال
جریان سیاسی-اجتماعی که اکثریت مردم را به حضور در انتخابات ریاست جمهوری 96 مجاب کرد، مایل است که آقای علی مطهری و آقای مسعود پزشکیان همچنان در هیئت رئیسه مجلس ابقا شوند. همچنین تمایل دارد تا آقای علی لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس باقی بماند ؛ برای آنکه در طول 2 سال گذشته رئیس فعلی مجلس نشان داد که بیش از آنکه به تندروها گرایش داشته باشد با اعتدال و
میانه روی همراه است.
بنابراین امیدواریم که نمایندگان به خصوص اعضاء فراکسیون امید که واقعا برگزیده جریان اعتدال و میانه روی و اصلاحات هستند بسیار دقت کنند که خواست و اراده موکلین‌شان را در رای گیری امروز لحاظ نمایند و مصلحت‌های سیاسی را به کنار بگذارند و ببینند که موکلین شان چه انتظاری از آنها دارند و بر حسب آن رای دهند.
از همین روی می‌توان انتخابات هیئت رئیسه را آزمونی دانست برای نمایندگان مجلس دهم، اما در این میان باید اذعان کرد که...
... برای بخشی از این نمایندگان، آراء مردم ارزش چندانی ندارد و برای گروهی هم نظرات ملت تا آنجایی حائز اهمیت است که همسو با آراء آنها باشد و موجب رساندن آنها به کرسی قدرت شود اما وقتی که انتخاب و سوار بر قدرت می‌شوند، ملاحظات دیگری را مدنظر قرار می‌دهند و به اینکه مردم چه خواسته‌ای دارند، توجهی نمی‌کنند. امیدواریم امروز چنین اتفاقی نیفتد و فراکسیون امید نشان دهد که به خواست و اراده مردم متعهد است. اراده‌ای که نه تنها در انتخابات 94 که مهم‌تر از آن در انتخابات اردیبهشت 96 تجلی یافت.
رزرو هتل