رسوايي باندبازها در صحنه دانشگاه آزاد

سال‌هاست كه دانشگاه آزاد را ملك طلق هاشمي‌ها مي‌دانند؛ اكنون هم كه دم خروس فسادهاي مالي دانشگاه آزاد بيرون زده، قسم‌هاي حضرت عباسي مدعيان بلند شده است. بيش از 35 سال است كه از اين دانشگاه حسابرسي مالي به عمل نيامده و حالا كه رئيس هيئت امنا دستور حسابرسي مالي صادر كرده است، سيد حسن خميني بدون مطالعه اساسنامه دانشگاه آزاد به رئيس‌جمهور نامه نوشته، ميرزاده رئيس بركنار شده بيانيه داده و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي - خانداني هم به دفاع از حريم ناپاك ملك طلق‌شان برخاسته‌اند. فسادهاي مالي شركت‌هاي خانوادگي دانشگاه آزاد برملا شده است و آنهايي كه واهمه دارند جزئيات بيشتر حيف و ميل چند ده ساله‌شان با شهريه‌هاي گزاف دريافتي از دانشجويان بيشتر از اين رو شود، به فرافكني روي آورده‌اند، ‌وگرنه يك عزل و نصب و يك حسابرسي آن هم بعد از 40 سال اين همه نامه‌نگاري و هوچي‌گري ندارد.
 با انتصاب علي اكبر ولايتي به عنوان رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي بود كه نخبگان علمي و كارشناسان اميدوار شدند تحولاتي جدي در انتظار مديريت اين دانشگاه است و به زودي با خالي شدن جريان خاص حاكم در اين دانشگاه و تغيير در شاكله‌هاي مديريتي، اين نهاد علمي نيز در مسير تحول علمي و شكوفايي قرار خواهد گرفت.  سرآغاز اين تغييرات نيز پس از چند ماه به بركناري رياست اين دانشگاه و انتصابات جديد خلاصه شد، بركناري‌اي كه تنها پس از چند روز ازسوي برخي مخالفان داراي مطامع سياسي از درگاه دانشگاه آزاد، زير سؤال رفت و با القاي برخي شبهات كه خالي از هرگونه اطلاعات نسبت به مفاد اساسنامه اين دانشگاه بود، وجاهت قانوني اخذ رأي در اين عزل و نصب را مورد انتقاد قرار دادند.
به گفته علي اكبر ولايتي، ‌وي بعد از انتصاب به رياست هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي در مسائل متعدد و پيچيده از جمله فسادهاي مالي وارد شده است. فسادهاي مالي كه از زمان حيات مرحوم هاشمي رفسنجاني مطرح بوده است و هاشمي ‌با شنيدن گزارش اين مفسده‌ها، خواستار برخورد با رئيس دانشگاه آزاد پس از انتخابات مي‌شود. در گفت‌وگويي كه علي‌اكبر ولايتي روز گذشته انجام داده به برخي از اين مفسده‌ها اشاره شده و ضمن توضيح درباره انتصاب علي‌محمد نوريان از سوي مرحوم هاشمي‌رفسنجاني به سمت بازرسي در اينباره مي‌گويد: بنا به شهادت برخي از اعضاي هيئت مؤسس و امنا ( كه در صورت لزوم اسامي آنها را خواهم گفت) به خواست آقاي هاشمي قرار بود آقاي ميرزاده عزل شود.
  روايتي متفاوت از مفاسد اقتصادي دانشگاه آزادولايتي تصريح كرده است: بخشي از مشكل اصلي در اين ميان دخالت فرزندان آقاي ميرزاده در امور دانشگاه ‌آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهاي مالي كلان است كه اسناد همه اينها موجود است. حتي اظهارات بعضي از رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد موجود است كه با امضاي خط خود دراين‌باره نوشته‌اند.  وي براي نمونه توضيح داده است: فرزند آقاي ميرزاده از برخي رؤساي واحدها خواسته است كه با شركت خاصي قرارداد انعقاد كنند و آن فرد زيربار نرفته و مغضوب آقاي ميرزاده قرار گرفته است. گزارش‌هاي متعدد و مستدل مبني بر اين فسادها موجود است.  ولايتي با اشاره به تذكرات جدي در اين زمينه تصريح كرده است: از تاريخ نصب اينجانب به سمت رئيس هيئت مؤسس، بنده به طور مكرر با آقاي ميرزاده مكاتبه كرده‌ام و به صورت حضوري به او تذكر دادم كه معاملات و قراردادهاي كلان بدون اطلاع اينجانب و مشورت با افراد صاحب‌نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله اين قراردادها شراكت در يك كارخانه داروسازي به مبلغ بيش از 200 ميليارد تومان بود كه به محض اطلاع گفتم كه بايد متوقف شود.  رئيس هيئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي به بيان تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از بروز مفاسد بيشتر پرداخت و ادامه داده است: قرار بر اين شد كه بنده نماينده‌اي معرفي كنم. بنده آقاي دكتر رهايي، رئيس سابق دانشگاه اميركبير را معرفي كردم كه در جلسات تصميم‌گيري براي انعقاد قراردادها حضور داشته باشد و هر معامله‌اي كه ايشان به صلاح نديدند، متوقف شود تا رسيدگي در مورد آن صورت گيرد. پس از اين بود كه آقاي ميرزاده نامه‌اي براي من نوشتند و در آن نامه اين رسيدگي‌ها را كه براي جلوگيري از بروز مفاسد بود، دخالت‌هاي غيرقانوني ناميدند. ايشان در آن نامه گفته بودند كه هيئت مؤسس و هيئت امنا اجازه ورود در كارهاي اجرايي دانشگاه را ندارند. در اين ميان شواهد متعدد مبني بر فسادهاي موجود در معاملات به اينجانب مي‌رسيد.  وي براي نمونه اظهار داشته است: رئيس دانشگاه اسلامشهر شرحي نوشت و همچنين حضوراً براي اينجانب بيان كرد. او گفت كه هيئت تصميم‌گير در دانشگاه‌آزاد به وي ابلاغ كرده‌اند كه زميني را به مبلغ بيش از 50 ميليارد تومان براي پاركينگ دانشگاه از يك خانواده خاص و مقيم خارج كشور خريداري کند. او با آنها وارد معامله مي‌شود و پس از چانه‌زني بسيار اين مبلغ را به 36 ميليارد تومان كاهش مي‌دهد. در اين ميان از سوي وكيل آن خانواده به او پيشنهاد مي‌شود كه 10 درصد معامله را به عنوان رشوه بگيرد و به همان مبلغ بيش از 50 ميليارد رضايت بدهد كه وي زيربار نمي‌رود و معامله را لغو مي‌كند.  حال بگذريم از اينكه دانشگاه آزاد اسلامشهر آيا به چنين زميني در اين مقياس و با اين قيمت آن هم براي پاركينگ نياز دارد يا نه؟!
  يكه‌تازي احسان ميرزاده در فساد دانشگاه آزادروايت ولايتي از مفاسد اين دانشگاه در حالي است كه رئيس اسبق واحد اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي هم دلايل استعفاي خود از اين دانشگاه را علني كرده و گفته است: شايد جزو معدود رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد بودم كه اعتراض خود را به شيوه مديريت آقاي ميرزاده علني بيان مي‌كردم كه نتيجه آن شد كه اينقدر براي من بهانه‌تراشي كردند تا مجبور به استعفا شدم.  احمدعلي فروغي با تأكيد بر اينكه وضعيت دانشگاه آزاد اسلامي در زمان آقاي ميرزاده اسفناك بوده، اظهار داشته است: احسان ميرزاده فرزند رئيس سابق دانشگاه آزاد سعي مي‌كرد طرح‌هاي دانش‌بنيان و پژوهشي با درآمدهاي بسيار خوب و اشتغال‌هاي بسيار زياد را از دانشگاه خارج و آن را تصاحب كند.
وي تصريح كرده است: متأسفانه طرحي به‌نام «آزاد اكسپو» را فرزند ميرزاده از دست دانشگاه آزاد اسلامي درآورد و تصاحب کرد.
  در جلسه عزل ميرزاده چه گذشت؟بر همين اساس و به گفته علي اكبر ولايتي براي برطرف كردن اين مشكلات راهي جز عمل به مسئوليت و دستور براي تشكيل جلسه رسيدگي به مفاسد مالي باقي نمي‌ماند. جلسه فوق‌العاده‌اي كه با دعوت و حضور 9 نفر عضو تشكيل مي‌شود و درباره موضوع رئيس دانشگاه آزاد و مسائل مربوط به مديريت اين دانشگاه بحث و بررسي صورت مي‌گيرد، اما در نهايت به خروج وزراي علوم و بهداشت و نيز شخص ميرزاده به همراه حسن خميني خلاصه مي‌شود.
اين آبستراكسيون و خروج هماهنگ شده از اساس براي اين صورت گرفت كه جلسه تصميم‌گيري از رسميت قانوني بيفتد اما در نهايت با توجه به حضور اكثريت اعضاي هيئت امنا، يعني پنج نفر، جلسه همچنان داراي حد نصاب بوده و به همين دليل ادامه مي‌يابد.
به گفته ولايتي پنج نفر از هفت نفر اعضاي حاضر در جلسه ابتدا به استعفاي ميرزاده در مدت يك هفته و سپس عزل وي در صورتي كه استعفا ندهد، رأي مي‌دهند، رأيي كه با توجه به اكثريت بودن، از وجاهت قانوني برخوردار است و با انتشار صورتجلسه مشخص شده به امضاي پنج نفر از اعضا يعني علي اكبر ولايتي، محمد محمديان، عبدالله جاسبي، بهمن يزدي صمدي و علي محمد نوريان هم رسيده است.
  اعتراض سيد حسن خميني و بي‌توجهي به اساسنامه دانشگاه آزاداسکندری مدیر امور رسانه‌ای دانشگاه آزاد هم نسبت به ترکیب و نحوه برگزاری جلسه عزل میرزاده موضع‌گیری کرده و به استناد اساسنامه دانشگاه آزاد حضور دو فرد ادعاشده را منطبق بر اساسنامه و قانونی دانسته است.
جالب اينجاست كه حسن خميني دو روز پيش با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار ورود به روند عزل ميرزاده شده است ! آقاي خميني كه در جلسه بررسي مفاسد ميرزاده حضور داشته و براي از رسميت انداختن جلسه همسو با وزراي دولت جلسه مزبور را ترك مي‌كند،‌ اي كاش   اگر حساب ميرزاده و جريان خاص حاكم بر دانشگاه آزاد پاك مي‌بود، آن جلسه را ترك نمي‌كرد و لااقل براي ثبت در تاريخ هم كه شده به دفاع از عملكرد ميرزاده مي‌پرداخت، نه اينكه با ترك جلسه صورت مسئله را پاك كند.
 روایت کامل جلسهجلسه‌اي كه حجت‌الاسلام محمديان، عضو هيئت‌ امناي دانشگاه آزاد اسلامي نيز روايتي كامل از آن را مطرح كرده و مي‌گويد:« آقاي سيدحسن خميني كه حداقل در عزل و نصب سه رئيس دانشگاه آزاد در زمان مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني حضور داشت و كمترين اعتراضي نكرد، اكنون كه به صورت كاملاً قانوني و مطابق اساسنامه رئيس دانشگاه بركنار و سرپرست قانوني به جاي ايشان انتخاب شده است، لب به اعتراض مي‌گشايد!‌اي كاش حداقل يك بار اساسنامه دانشگاه آزاد را مطالعه مي‌كردند!»
  اكنون كه فسادهاي گسترده و چندين و چند ساله مالي دانشگاه آزاد برملا شده و نقش برخي وابستگان به آقاي هاشمي در آن روشن شده است،‌اي كاش حسن خميني به تأسي از امام خميني (ره) ياور محرومان و ستمديدگان مي‌شد، نه اينكه با نامه‌نگاري به دفاع از عملكرد مفسدان برخيزد و خواستار ورود مجدد آنان به عرصه مديريتي برای استمرار فساد باشد. هر چند كه شايد اگر نامه نگاري و هوچي‌گري برخي افراد در اين زمينه نبود، جدي شدن حسابرسي مستقل از دانشگاه آزاد در طول 35 سال گذشته اين چنين علني و افشاگرايانه نمي‌شد، اما جالب اينجاست به رغم افشاي اسناد و مدارك حميد ميرزاده، رئيس سابق دانشگاه آزاد اسلامي از تمامي موارد مطروحه تعبير به اتهام كرده و در نامه‌اي پنج بندي دست به رد و تكذيب واضحات زده است !
  ارائه مدارك تخلفات ميرزاده و فرزندش به قوه‌قضائيهتكذيب‌هاي ميرزاده در حالي است كه معاون پارلماني دانشگاه آزاد گفته است: «تخلفات در زمان مديريت ميرزاده در دانشگاه آزاد محرز بوده و مدارك و مستندات تخلفات آقاي ميرزاده و پسر ايشان قطعاً در اختيار قوه قضائيه قرار داده خواهد شد تا مراجع ذي‌صلاح به آن رسيدگي كنند.»
اما در نهايت چند نكته براي آنان كه دست به فرافكني زده و از اين جابه‌جايي‌ها و اتمام فسادهاي مالي به «هاشمي‌زدايي» تعبير كرده‌اند:  مگر نه آنكه عبدالله جاسبي از ياران نزديك به آقاي هاشمي در دانشگاه آزاد محسوب مي‌شد، پس چگونه است كه به‌رغم امضاي وي پاي صورتجلسه عزل رياست سابق دانشگاه آزاد، همچنان پرچمدار «هاشمي‌زدايي» از اين روند شده‌ايد؟! علاوه بر اين فسادهاي مالي از زمان حيات مرحوم هاشمي رفسنجاني مطرح بوده است و حتي شخص هاشمي ‌نيز با شنيدن گزارش اين مفسده‌ها، خواستار برخورد با ميرزاده پس از انتخابات بوده، پس چگونه است كه شما همچنان با برخي تعبيرات نخ‌نما شده، در صدد ساختن كلاه از اين نمد براي خود هستيد؟!
برخورد رسانه‌هاي خانداني – زنجيره‌اي هم با اين پديده درخور توجه است ! اين نشريات درست در همان روزي كه خبر فسادهاي گسترده در دانشگاه آزاد رسانه‌اي شده، نامه حسن خميني به رئيس‌جمهور در حمايت از رئيس بركنار شده به دليل فسادهاي مالي را رسانه‌اي كرده‌اند. محرومان يا شهريه‌هاي گزاف گرفته شده از دانشجويان و خرج‌كرد آن در غيررديف‌هاي مقرر به كنار،‌ اي كاش اين نشريات خاص كه رسالت خود را حمايت بي‌چون و چرا و به هر شرايطي از خاندان هاشمي تعريف كرده‌اند، لااقل در رثا و رساي فساد اينچنين واضح تيتر و عكس نمي‌زدند.
رزرو هتل