روزنامه تجارت
1396/02/28

قطعه‌سازان ایرانی در بازارهای بین‌المللی

گروه صنعت، معدن و تجارت: در سال‌هاي 92 و 93 به دليل تهديدها و تشديد تحريم‌ها، وضعيت صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور به شدت رو به افول بود. با اين حال در سال‌هاي اخير در دولت يازدهم و با توجه به تحقق برجام و حرکت‌هايي که به واسطه برنامه‌ريزي از سوي دولت و انجمن‌هاي خودروسازي و قطعه‌سازي صورت گرفته است، فرصت‌هاي بسيار خوبي در صنعت قطعه‌سازي كشور ايجاد شده است.
در دو سال گذشته صنعت خودرو و قطعه‌سازي کشور از فرصت‌هاي به وجود آمده به نحو احسن استفاده كرده و فضاي اين صنعت به سمت توسعه و افزايش تعاملات بين‌المللي سوق يافته است. هرچند هنوز هم نمي‌توان گفت که تمامي‌قراردادهاي امضا شده 100 درصد ايده ال و خوب بوده است، اما به هر صورت موانع براي توليد و گسترش همکاري‌ها تا حدود زيادي رفع شده به‌طوري که بسياري از کشورها در اين جريان خواستار همکاري با ايران شدند. در راستاي شرايط مناسب فراهم شده، سال گذشته نيز شاهد رشد توليد خودرو و همچنين بهبود جريان توليد در اغلب واحدهاي قطعه‌سازي در كشور بوديم که در صورت ادامه اهداف و برنامه کنوني، در سال‌هاي آتي نيز شرايط به همين نحو رو به بهبود خواهد رفت. بي‌شک با تدوام فضاي کنوني در صنعت خودرو اهداف 1404 صنعت خودرو و دستيابي به توليد ملي محقق خواهد شد. در صورتي که قطاري که حرکت خود را در صنعت خودرو آغاز نموده به همين روند ادامه داده و با سياست موجود بر ريل توليد حرکت نمايد بي‌ترديد وضعيت صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي کشور بهتر خواهد شد و روز به روز قطعه‌سازان از روال موجود رضايتمندي بيشتري را خواهند داشت. مهمترين اقدام دولت در صنعت خودرو را قراردادهاي اخير خودروسازان با شرکاي خارجي دانست. در راستاي قراردادها و پيگيري‌هاي صورت گرفته، جريان دستيابي به حداکثر ساخت داخل و 30 صادرات محصولات جديد به بازارهاي جهاني به‌امضاء رسيد که بي‌شک دريچه خوبي براي ورود تکنولوژي‌هاي جديد به حوزه قطعه‌سازي خواهد بود.
مسير هموار براي همكاري‌هاي قطعه‌سازان
در همين حال يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور گفت: خريد تجهيزات و ماشين آلات مدرن توليد مسلما موجب افزايش تيراژ و راندمان توليد مي‌شود. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو با بيان اينکه به کارگيري تجهيزات نوين موجب تقليل ميزان ضايعات توليدي مي‌شود، افزود: با به کارگيري تجهيزات و ماشين‌آلات نوين توان توليد قطعه‌سازان داخلي ارتقا مي‌يابد و پيشرفت اين صنعت را در پي دارد. وي در ادامه تصريح کرد: استفاده از ماشين‌آلات پيشرفته در توليد قطعات زمينه را براي رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني فراهم مي‌كند و راه ورود توليدکنندگان داخلي به اين عرصه هموار مي‌شود. آروند اظهار داشت: برخلاف باور عموم ورود ابزارآلات و تجهيزات نوين توليد قطعه تاثير چنداني در ترغيب طرف‌هاي خارجي به همکاري با قطعه‌سازان داخلي ندارد چراکه کيفيت قطعات توليدي در اولويت برقراري جوينت ونچر قرار دارد و خوشبختانه قطعات داخلي از نظر کيفيت در شرايط قابل قبولي قرار دارند. اين فعال صنعت قطعه‌سازي كشور با اشاره به وضعيت کنوني تجهيزات قطعه‌سازي ابراز داشت: وضعيت کنوني تجهيزات قطعه‌سازي ايران چندان مطلوب نيست و اکثر آنها نيازمند بازسازي و نوسازي هستند و تحقق اين امر در گرو حمايت‌هاي دولت و بانک‌هاست ولي متاسفانه بانک‌ها همکاري لازم را در جهت حمايت از توليدکنندگان داخلي ندارند در حالي که در اکثر کشورهاي پيشرفته وام‌هاي کلان با بازپرداخت چهار ساله به قطعه‌سازان براي خريد ماشين‌آلات پيشرفته اعطا مي‌شود. آروند در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم در دولت جديد تمهيدات ويژه‌اي براي قطعه‌سازان انديشيده شود و بانک‌ها همکاري لازم را جهت ارائه وام‌هاي خريد ماشين‌آلات با بازپرداخت شش ساله داشته باشند.
اقدام براي خروج صنعت خودرو از بحران
از طرف ديگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است ارزيابي شرايط موجود خودروسازان نيازمند بازگشت و نگاهي به شرايط گذشته صنعت خودرو است. عبدالله رضيان با اشاره به اينکه خروج خودروسازان از جريان ورشکستگي و بار سنگين بدهي‌ها، گواه خوبي از عملکرد مناسب امروز در صنعت خودرو است، اظهار داشت: اتفاقاتي که در گذشته براي صنعت خودرو رخ داد متاسفانه موجب گرديد که شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي کشور با بار بدهي‌هاي سنگيني و ورشکستگي مواجه شوند اما خوشبختانه با مديريت جديد اين جريان تغيير کرد و امروز ميزان بدهي‌ها در شرکت‌ها کاهش يافته است. وي تصريح کرد: با مديريت دولت در دو، سه سال اخير خوشبختانه صنعت خودرو از وضعيت بحراني توليد سال‌هاي 91 و 92 که موجب ايجاد شرايط خاصي در صنعت خودرو شده بود، خارج شد و امروز دولت توانسته با مديريت درست تاحدودي اين جريان را ساماندهي و کنترل كند. وي تاکيد کرد: شايد در کيفيت خودرو اقدام چنداني صورت نگرفته باشد اما بي‌شک پلت‌فرم‌هاي در حال طراحي و همچنين توليدات جديدي که اخير توسط شرکت‌ها به بازار عرضه شده، حاکي از آن است که شرايط اين صنعت نسبت گذشته بهتر و مطلوب‌تر شده است. رضيان در ادامه با اشاره به اينکه هرگونه تحول و دستيابي به اهداف در صنعت خودرو زمان‌بر است، اظهار داشت: قراردادهاي جديدي که با سيتروئن و پژو و به زودي با رنو منعقد مي‌شود بي‌شک مستلزم فراهم‌سازي شرايط براي همکاري بهتر است. به گفته اين نماينده مجلس خروج از بحران قطعي در توليد و دستيابي به شرايط مطلوب، زمان‌بر است. عضو كميسيون صنايع و معادن در ادامه ضمن اشاره به عملکرد مثبت دولت در صنعت خودرو خاطرنشان کرد: مهمترين شاخص عملکرد دولت در حوزه خودروسازي، خروج اين صنعت از بحران است. رضيان تصريح کرد: با همه نقاط ضعفي که در برخي تصميمات وجود داشت اما در مديريت دو شرکت بزرگ خودروسازي کشور به نحوي عمل گرديد که‌امروز تا حدود زيادي نابساماني‌ها از بين رفته است.