روزنامه تجارت
1396/02/28

هرکس انتخاب شود، برنده ملت است

رهبر انقلاب اسلامي‌با ابراز خرسندي از حاکم شدن فضاي شور و شوق انتخاباتي در سراسر کشور، خاطرنشان کردند: هر انتخاباتي که در دوره‌هاي مختلف برگزار مي‌شود، در واقع صحنه درخشش ملت ايران و حماسه عظيم مردمي‌است که موجب افزايش عزت ملت و قدرت ملي مي‌شود.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه‌اي در ديدار هزاران نفر از مردم استانهاي قزوين، زنجان و سمنان، در سخنان مهمي، انتخابات روز جمعه را يک جشن ملي و يک حماسه بزرگ مردمي‌و جلوه‌اي از انديشه نو و جذاب مردم‌سالاري اسلامي‌در مقابل ديدگان جهانيان خواندند و با تأکيد بر لزوم حضور بسيار پرحجم مردم در پاي صندوقها گفتند: روز جمعه هر فردي رأي بياورد، برنده اصلي انتخابات، ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي‌هستند.
رهبر انقلاب اسلامي‌با ابراز خرسندي از حاکم شدن فضاي شور و شوق انتخاباتي در سراسر کشور، خاطرنشان کردند: هر انتخاباتي که در دوره‌هاي مختلف برگزار مي‌شود، در واقع صحنه درخشش ملت ايران و حماسه عظيم مردمي‌است که موجب افزايش عزت ملت و قدرت ملي مي‌شود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، انتخابات را از منظر ديگر، به رخ کشيدن انديشه نو و جذاب مردم‌سالاري اسلامي‌در مقابل چشم سياستمداران در دنيا دانستند و افزودند: مردم‌سالاري ديني يک تجربه جديد بود که بوسيله نظام جمهوري اسلامي‌و امام بزرگوار، به بشريت عرضه شد و ملت ايران در روز جمعه، بار ديگر تبلور اين انديشه نو را در معرض ديد جهانيان قرار خواهد داد.
ايشان با تأکيد بر اينکه انتخابات روز جمعه مورد توجه دو گروه در دنيا قرار دارد، گفتند: از يک طرف مسئولان و دستگاههاي مختلف در امريکا و اروپا و دولتهاي دنباله رو امريکا در منطقه و همچنين مقامات رژيم صهيونيستي، نظاره گر انتخابات خواهند بود تا ببينند مردم ايران چگونه و با چه روحيه اي و در چه حجمي‌وارد ميدان انتخابات خواهند شد، و از طرف ديگر، ملتهاي منطقه با نگاه تحسين و حسرت به حضور مردم در روز جمعه چشم دوخته‌اند تا بار ديگر عظمت ملت ايران و آزادي موجود در نظام اسلامي‌و مردم‌سالاري ديني را نظاره‌گر باشند.
رهبر انقلاب اسلامي‌تأکيد کردند: بر همين اساس اگر حضور مردم در انتخابات ضعيف باشد، يک نوع قضاوت و تصميم‌گيري خواهد شد اما اگر حضور مردم در انتخابات، هوشمندانه، قوي و با حجم زياد باشد، قطعاً قضاوت به گونه ديگري خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، برگزاري انتخابات در دوره‌هاي مختلف را زمينه‌سازِ طراوت‌بخشي مجدد و ارائه عظمتي ديگر از نظام اسلامي‌خواندند و خاطرنشان کردند: روز انتخابات براي نظام جمهوري اسلامي، «روز جشن ملي و شادي و شور» است.
ايشان با اشاره به ناامني گسترده موجود در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا، گفتند: در چنين محيط ناامني، جمهوري اسلامي‌ايران با لطف و عنايت الهي، با آرامش و امنيت کامل، در تدارک برگزاري انتخابات است که اين موضوع بسيار با اهميت است و بايد قدر و ارزش آن دانسته شود.
رهبر انقلاب اسلامي‌با تأکيد بر اينکه فضاي آزادي، فضاي تأثيرگذار بودن رأي مردم و محيط امن و آرام کنوني، مرهون نظام جمهوري اسلامي‌است، افزودند: اگرچه برخي از اين فضاي آزادي استفاده ولي آن را نفي و ناسپاسي مي‌کنند، اما اينکه ملت ايران با آزادي کامل در انتخابات شرکت مي‌کنند و رأي و تصميم آنها در انتخابات بالاترين مسئول اجرايي کشور و همچنين مديران شهري تأثيرگذار است، موضوع بسيار با ارزشي است که بايد قدردان آن باشيم.
حضرت آيت الله خامنه‌اي خاطرنشان کردند: برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي و رأي مردم به‌منظور انتخاب رئيس جمهور، براي ملتهاي منطقه ما که دولتهاي آنها تحت حمايت و سيطره‌امريکا هستند، يک رؤيا است.
ايشان، حضور مردم در صحنه و در پاي صندوق‌هاي رأي را حاوي دو پيام مهم دانستند و گفتند: اولين پيامِ حضور در انتخابات، «نشان دادن اعتماد و علاقه مردم به نظام جمهوري اسلامي» است و پيام ديگر آن، «نشان دادنِ زنده بودن و پاي کار و مصمم بودن ملت ايران» است.رهبر انقلاب اسلامي‌تأکيد کردند: هرچه حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي بيشتر باشد و هرچه انضباط و پايبندي کنوني به قانون بيشتر باشد، آبرو و احترام ملت ايران در نزد ناظران جهاني بيشتر خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه‌اي، رعايت انضباط و پايبندي به قانون در سه مرحله‌ي «قبل از انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات» را بسيار با اهميت برشمردند و افزودند: ملت ايران تجربه کرده است که رعايت اين انضباط تا چه حد به نفع او است و بي انضباطي و رعايت نکردن قانون، تا چه ميزان مضرّ است.
ايشان با تأکيد بر اينکه در روز جمعه با رأي مردم، در نهايت يک نفر از ميان نامزدها انتخاب خواهد شد، خاطرنشان کردند: من معتقد به برنده و بازنده در انتخابات نيستم زيرا هر کس رأي بياورد، برنده اصلي انتخابات، نظام جمهوري اسلامي‌و ملت ايران است.
رهبر انقلاب اسلامي‌با اشاره به جديت دستگاههاي اجرايي و نظارتي انتخابات و دستگاههاي حافظ امنيت در انجام وظيفه خود گفتند: همه اين دستگاهها، مورد اعتماد و با يکديگر نيز هماهنگ هستند اما بار ديگر به اين دستگاهها سفارش مي‌کنم که آراء مردم امانت است و اين امانت بايد حفظ شود.
حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: ممکن است افرادي باشند که قصد تخلف‌هايي را داشته باشند و دستگاههاي نظارتي و اجرايي و حافظ امنيت اگرچه مورد اعتماد و مقبول هستند اما بايد کاملاً مراقبت کنند.
ايشان با تأکيد بر اينکه دشمنان ملت ايران، از نزديک صحنه انتخابات را رصد مي‌کنند، خاطرنشان کردند: بايد چهره ملت ايران در مقابل بدخواهان، چهره‌اي مصمم و داراي عزم راسخ براي تصميم گيري و در عين حال چهره‌اي همراه با اعتماد به نفس، قدرتمند و با آرامش باشد.
رهبر انقلاب اسلامي‌با اشاره به برخي سخنان ناشايستي که در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بيان شد، گفتند: اگرچه اين سخنان شايسته ملت ايران نبود اما حضور مردم همه اين مسائل را حل خواهد کرد و اين سخنان تأثيري نخواهد داشت.
حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: ان‌شاءالله مردم ايران اعم از زن و مرد، روز جمعه در سراسر کشور، در انتخابات شرکت خواهند کرد و با اين حضور و با نشان دادن عزم راسخ خود، به نظام اسلامي‌آبرو خواهند بخشيد.
ايشان در ادامه يک توصيه مهم به هواداران و ستادهاي نامزدهاي انتخاباتي داشتند و گفتند: علاقمندان نامزدها و ستادهاي آنها بايد متانت و انضباط را رعايت کنند زيرا اين چند صباح زندگي و کار دنيا خواهد گذشت و آنچه که باقي مي‌ماند، اعمال ما و محاسبه الهي است، بنابراين همه بايد با در نظر گرفتن رضاي الهي و با خالص کردن نيت‌ها در عرصه رقابت‌ها و تبليغات انتخابات فعاليت کنند.
رهبر انقلاب اسلامي‌با تأکيد بر اينکه اگر فعاليت‌هاي انتخابات با هدف رضايت الهي باشد، خداوند به آنها برکت خواهد داد و آنچه که به نفع ملت ايران است، پيش خواهد آمد، افزودند: همه موظف به پايبندي به قانون و رعايت انضباط قانوني و عمل به آن هستند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي گفتند: نظام اسلامي‌در طول نزديک به ۴ دهه، به رغم دوره‌هاي مختلف و شرايط گوناگون دنيا و منطقه و همچنين برخي عملکردهاي احياناً نامناسب يا غيرجامع مسئولان، به پيش رفته و حرکت عظيم جمهوري اسلامي‌و حضور مردم کار خود را کرده است.
ايشان تأکيد کردند: اين پيشرفت روز به روز ادامه خواهد يافت و جمهوري اسلامي‌آن روزي را خواهد ديد که دشمنان مأيوس شوند و از زياده‌گويي و ياوه‌گويي دست بردارند.
رهبر انقلاب اسلامي‌در پايان بحثِ انتخابات اظهار اميدواري کردند خداوند متعال به آزمون بزرگ روز جمعه عنايت کند و برکت دهد و هر آنچه را که خير و صلاح ملت و کشور است، پيش آورد.رهبر انقلاب اسلامي‌در ابتداي سخنانشان، ماه شعبان را ماه دعا و توسل و آماده شدن براي ضيافت الهي در ماه مبارک رمضان خواندند و افزودند: بايد از فرصت باقيمانده‌ي ماه شعبان استفاده و خود را وارد وادي معنويت و رحمت الهي کرد و جوانان عزيز با دلهاي صاف و پاکشان، آمادگي بيشتري براي استفاده از اين فرصت و نعمت الهي دارند.